Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Woda < W poszukiwaniu czystej wody ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Woda

W poszukiwaniu czystej wody

„Woda jest podstawą wszelkiej rzeczy, z wody jest wszystko i wszystko do wody powróci.”

Tales z Miletu

Dziewczęta, liderki ekozespołów, Hanka, Jolka i Aleksandra postanowiły zbadać wodę z różnych ujęć w Reszlu:

  • z kranu w jednym z gospodarstw domowych Reszla,
  • z rzeki Sajny w parku miejskim „Zielona Dolina”,
  • ze studni jednego z gospodarstw we wsi Dębnik,
  • z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Reszlu.

Badania zostały przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2008 r. Co badano?

Sprawdziłyśmy parametry fizyko- chemiczne badanej wody: barwę, zapach, przezroczystość, zawartość tlenu, jonów amonowych, fosforanowych, azotanowych, dwutlenku węgla. Określiłyśmy pH, twardość całkowitą oraz twardość węglanową. Parametry chemiczne zbadano za pomocą profesjonalnego zestawu TestLab do przeprowadzania badań oraz testów wody.

W celu wykonania badań fizyko- chemicznych wody rzecznej udałyśmy się do naszego reszelskiego parku przez który płynie urokliwa rzeczka Sajna. Pobrałyśmy wodę z 3 różnych punktów: I -przy pierwszym moście –wejście od ulicy Płowce do parku, II - przy drugim moście – wypływ wody z rury spustowej, III - 30 m od trzeciego mostu.

Pozostałe próby wykonano z próbek wody dostarczonych z podanych powyżej miejsc badania przez samych zainteresowanych. Badana woda z oczyszczalni to woda oczyszczona, która kanałem spustowym wypływa do rzeki. We wszystkich próbach badano te same parametry. Uzyskane wyniki są następujące:

Badane parametry Źródła pochodzenia badanej wody
woda z kranu woda z rzeki* woda ze studni woda z oczyszczalni ***
temperatura(°C) 14,00 17,5 13,5 15,25
przezroczystość przezroczysta mętna mętna przezroczysta
barwa bezbarwna brunatna bezbarwna bezbarwna
zapach R 1R, 3G** R 1R
Fe (mg/l) 0,00 1,5 2,00 0,00
NO3 (mg/l) 1,00 2,00 10,00 1,00
PO4 (mg/l) 0,25 0,51 1,00 0,5
NH4 ( mg/l) 0,15 0,2 0,2 powyżej 5
CO2 25 mg/l 5,5 60 38,75
zawartość tlenu (mg/l) 9,98 9,28 10,09 9,66
pH 7,4 7,7 7,0 7,2
Twardość całkowita GH(°n) 18,00 16,00 18,00 16,00
Twardość węglanowa KH (°n) 18,00 13,00 15,00 16,00
CaCO3 (mg/l)**** 322,2 232,7 268,5 286,4

*wartości średnie z 3 badanych próbek wody.
** dwie badane próby miały zapach 1R (zapach siana, trawy, kwiatów) a jedna 3G (zapach zbutwiały, stęchlizny, zgnilizny)
*** średnia z dwóch prób wody
**** 17,9 mg/l CaCO3 to 1° n 

O czym świadczą uzyskane wyniki?

W Reszlu mamy twardą wodę wodociągową. Woda płynąca z kranu zawiera wodorowęglany wapnia i magnezu (twardość węglanowa, karbonowa), które wpływają na tzw. twardość przemijającą. Najprościej można wyjaśnić to zjawisko tak, że podczas gotowania związki te rozkładają się na węglany wapnia i magnezu, powstaje tzw. kamień kotłowy.

Woda wodociągowa ma parametry w normie.

Twardości wody do picia: wg norm polskich 500 mg CaCO3/dm3 . W zależności od zawartości węglanu wapnia wyróżniamy:

  • bardzo miękka to<75 mg CaCO3/dm3
  • miękka 75-150 mg CaCO3/dm3
  • średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3
  • twarda 300-500 mg CaCO3/dm3
  • bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3

Oprócz praktycznego kontaktu z wodą dziewczęta z koła przygotowały nalepki, mające przypominać o oszczędzaniu wody, które przyklejono w szkolnych łazienkach, przy umywalkach na korytarzu. Bo wprawdzie w Reszlu póki co woda jeszcze jest i jej jakość nie jest zła, ale racjonalnie z niej korzystać powinniśmy nauczyć się już wszyscy teraz.

opublikowano: 2008-05-14, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

Komentarze

Do oczyszczania wody pitnej najlepsze są filtry odwróconej osmozy. Taki filtr usuwa bakterie, pestycydy i metale ciężkie. więcej na ten temat można poczytać na moim blogu -> http://bluefilters.org.pl/

2010-01-11 13:07:03, Piotr Walczak

 Plakat i nalepki zachęcające do oszczędzania wody. Autor Ania Grodecka.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Plakat i nalepki zachęcające do oszczędzania wody. Autor Ania Grodecka.
 Jeden z punktów pomiarowych. Jola pobiera próbkę do badania.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Jeden z punktów pomiarowych. Jola pobiera próbkę do badania.
 Ola mierzy temperaturę wody.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Ola mierzy temperaturę wody.
 Precyzja w wykonaniu próby pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Precyzja w wykonaniu próby pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników.
 Kolejne badania wody.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Kolejne badania wody.
Badamy zawartość jonów amonowych w wodzie rzecznej. Komparator zawiera dwie próbki wody: bez odczynnika i z odczynnikiem. Za pomocą odpowiednich barwnych pasków określa się zawartość substancji po uzyskanej barwie w próbce z odczynnikiem.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Badamy zawartość jonów amonowych w wodzie rzecznej. Komparator zawiera dwie próbki wody: bez odczynnika i z odczynnikiem. Za pomocą odpowiednich barwnych pasków określa się zawartość substancji po uzyskanej barwie w próbce z odczynnikiem.
 Interpretujemy uzyskane wyniki.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Interpretujemy uzyskane wyniki.
 I wykonujemy kolejne badania.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
I wykonujemy kolejne badania.
 Tutaj wypływa woda do rzeki z miejskiej oczyszczalni ścieków. Taką wodę poddano badaniu fizyko-chemicznemu.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Tutaj wypływa woda do rzeki z miejskiej oczyszczalni ścieków. Taką wodę poddano badaniu fizyko-chemicznemu.
 Rura spustowa oczyszczonej wody z oczyszczalni jest mało widoczna, wkomponowała się w otaczającą przyrodę.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Rura spustowa oczyszczonej wody z oczyszczalni jest mało widoczna, wkomponowała się w otaczającą przyrodę.
 Jola bada pH wody rzecznej za pomocą odpowiedniego odczynnika  z zestawu Testlab.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Jola bada pH wody rzecznej za pomocą odpowiedniego odczynnika z zestawu Testlab.
 Ola przygotowuje próbki wody do badania.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Ola przygotowuje próbki wody do badania.
 Praca z zestawem Testlab jest szybka i łatwa.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Praca z zestawem Testlab jest szybka i łatwa.
 Ola sprawdza pH wody za pomocą barwnej skali.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Ola sprawdza pH wody za pomocą barwnej skali.
 Nasza rzeka Sajna.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Nasza rzeka Sajna.