Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Ekozespoły < Zielona Flaga dla Gimnazjum w Reszlu ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Ekozespoły

Zielona Flaga dla Gimnazjum w Reszlu

28 maja 2010 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja podsumowująca realizację ogólnopolskiego programu Szkoły dla Ekorozwoju.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Prezes NFOŚiGW Jan Rączka, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Podczas spotkania nastąpiło wręczenie międzynarodowych Certyfikatów Zielona Flaga oraz Certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. W spotkaniu wzięło udział ponad dwieście osób: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska, sponsorzy, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, zagraniczni goście z Burkina Faso i Malty, kierownicy Centrów Edukacji Ekologicznych, pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, członkowie Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele – koordynatorzy działań w szkołach i przedszkolach, reprezentanci Mediów i wielu innych gości. Gospodarzem konferencji była Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa.

Podczas uroczystej gali Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu otrzymało certyfikat Zielona Flaga. Certyfikat mieli przyjemność odebrać z rąk przedstawicieli Kapituły Programu Edward Szmul, dyrektor Gimnazjum oraz Elżbieta Majcher – nauczyciel.

Jako jedyna szkoła w kraju, wybrana spośród 170 innych placówek oświatowych, zaprezentowaliśmy swoje działania ekologiczne, które podejmujemy od wielu lat oraz te które wybraliśmy jako priorytetowe w ramach ubiegania się o certyfikat. (więcej o działaniach w prezentacji). Było to dla nas ogromne wyróżnienie a jednocześnie promocja naszej szkoły i miasta.

O swoich przedsięwzięciach ekologicznych mówili również przedstawiciele innych krajów:
dyrektor rolniczego gimnazjum „Laberthonniere” z Burkina Faso, który opowiedział o założonej przez siebie szkole rolniczej a także koordynatorka działań ekologicznych ze szkoły z Malty.

Elementem konferencji był panel dyskusyjny nt. m.in. roli szkół w działaniach na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, poprowadzony przez Pana Rafała Serafina, prezesa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Czym jest otrzymana Zielona Flaga?

„Zielona Flaga" jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com). Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół z 50 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. (za www.ekoszkola.pl)

W Polsce certyfikat I i II stopnia przyznaje Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju:

 • Agnieszka Bielska - Ministerstwo Środowiska
 • Krzysztof Kafel - Ministerstwo Edukacji
 • Anna Wielgopolan - NFOŚiGW
 • Jan Okulicz - Toyota Motor Poland
 • Dariusz Banach - Toyota Motor Manufacturing Poland
 • Marta Kaczyńska - Toyota Motor Industries Poland
 • Marta Pokutycka - Cadbury Polska
 • Alina Kozińska-Bałdyga - Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Marek Zaborowski - Małopolska Agencja Energii i Środowiska
 • Andrzej Zalewski - Eko-Radio
 • Zdzisław Nitak - Fundacja GAP Polska
 • Krzysztof Szustka - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
 • Anna Woźniak - Fundusz Partnerstwa
 • Rafał Serafin - Fundacja Partnerstwa dla Środowiska

Certyfikat jest przyznawany na 1 rok. Zatem nie pozwala spocząć na laurach, ale jest motywacją do podejmowania kolejnych przedsięwzięć ekologicznych.

Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza jest szkołą wyróżniającą się w środowisku. Placówką, która posiada tytuł Szkoła z klasą oraz Certyfikat I i II stopnia Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty a teraz również międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”.

Uroczyste wciągnięcie Zielonej Flagi na maszt przed szkołą nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego 2009/2010.

opublikowano: 2010-06-01, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

Prezentacja działań ekologicznych podejmowanych przez szkołę z Malty.
fot. Elżbieta Majcher.
Prezentacja działań ekologicznych podejmowanych przez szkołę z Malty.
Prezentacja działań przez Dyrektora Szkoły z Burkina Faso.
fot. Elżbieta Majcher.
Prezentacja działań przez Dyrektora Szkoły z Burkina Faso.
 Uczestnicy konferencji.
fot. Elżbieta Majcher.
Uczestnicy konferencji.
 Prezentacja działań podejmowanych w Gimnazjum nr 1 w Reszlu.
fot. Elżbieta Majcher.
Prezentacja działań podejmowanych w Gimnazjum nr 1 w Reszlu.
 Panel dyskusyjny nt. ograniczenia emisji dwutlenku węgla z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetu Warszawskiego, firm Cadbury oraz DALKIA S.A.
fot. Elżbieta Majcher.
Panel dyskusyjny nt. ograniczenia emisji dwutlenku węgla z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetu Warszawskiego, firm Cadbury oraz DALKIA S.A.
fot. Elżbieta Majcher.
 Przedstawiciele Kapituły Programu: (od lewej) Zdzisław Stan Nitak – Fundacja GAP Polska, Anna Kalinowska – Uniwersytet Warszawski, Joanna Matryca – firma Cadbury.
fot. Elżbieta Majcher.
Przedstawiciele Kapituły Programu: (od lewej) Zdzisław Stan Nitak – Fundacja GAP Polska, Anna Kalinowska – Uniwersytet Warszawski, Joanna Matryca – firma Cadbury.