Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Młodzież otwarta na kulturę < Zajęcia teatralno – aktorskie ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Młodzież otwarta na kulturę

Zajęcia teatralno – aktorskie

Sprawozdanie z realizacji pierwszej części projektu „Młodzież otwarta na kulturę” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki od 1 lutego 2009r. w Gimnazjum nr 1w Reszlu rozpoczęły się zajęcia teatralno – aktorskie: „Młodzież otwarta na kulturę.”

Projekt realizowany jest od 1lutego 2009r. i potrwa do 1 lutego 2010r. Programem objętych jest 45 uczniów z klas I – III, zarówno z Reszla jak i okolicznych wsi: Ramt, Świętej Lipki, Pieckowa, Legin, Grodzkiego Młyna, Łężan.

Celem zajęć jest:

 • rozbudzanie zainteresowania młodzieży sztuką teatralną;
 • zapoznanie z tajnikami sztuki aktorskiej;
 • wdrażanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej;
 • przybliżenie uczniom warsztatu profesjonalnej sztuki teatralnej, a w rezultacie rozbudzanie w uczestnikach projektu aktywności twórczej i kreatywności.

Na zaproszenie realizatorów projektu warsztaty teatralne gościnnie prowadzi Wiktor Korzeniewski, absolwent PWST na stałe współpracujący ze Studiem Teatralnym Koło, Teatrem Narodowym i Teatrem Scena Prezentacje w Warszawie.

Program warsztatów obejmuje:

 1. Podstawowe zadania aktorskie:
  • uzewnętrznienie:
   • zestaw ćwiczeń fizycznych – kształcenie świadomości ciała
   • zestaw ćwiczeń głosowych – kształcenie świadomości ciała
   • zestaw ćwiczeń zespołowych – kształcenie umiejętności pracy w grupie
  • procesy wewnętrzne:
   • impuls (bodziec – reakcja)
   • uwaga sceniczna (kręgi uwagi)
   • kontakt sceniczny
   • wola (gest psychologiczny)
   • emocjonalność
 2. Tworzenie postaci
 3. Improwizacje
 4. Analiza sceny
 5. Realizacja sceny

Cytując za Jonathanem Carrollem:

„Teatr jest w dużej mierze po prostu terapią grupową z udziałem publiczności”.

Harmonogram zajęć obejmuje również wyjazdy na spektakle teatralne do Warszawy, a także Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdyni.

Zajęcia są tak zorganizowane, że mogą w nich uczestniczyć zarówno uczniowie zdolni, którzy pragną rozwijać swoje talenty i poszerzać swoje zainteresowania, a także uczniowie z trudnościami.

Młodzież mieszkająca poza terenem miasta jest dowożona na zajęcia, a po zajęciach odwożona do domów.

Założyliśmy, że wynik projektu to przede wszystkim rozwój zainteresowań i talentów uczniów, wzrost pewności siebie i poziomu samorealizacji, aktywny i twórczy sposób spędzania wolnego czasu przez młodzież, a jednocześnie uświadomienie uczniom i ich rodzicom korzyści płynących z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

Rezultaty, jakie zakłada projekt, przyczyniły się bezpośrednio do realizacji jego celu, a mianowicie zmniejszenia dysproporcji oraz podniesienia jakości procesu kształcenia poprzez uatrakcyjnienie oferty w zajęcia związane z ekspresją kulturalną.

W celu wyłonienia 45 uczestników projektu w lutym zostały zorganizowane eliminacje, na których uczniowie musieli pokazać swoje talenty.

Do „castingu” zgłosiło się ponad 50 osób. Chętni popisywali się, recytując wiersze, przedstawiając skecze, kończąc na scenkach teatralnych.

Zgodnie z założeniem projektu, spośród wielu kandydatów wyłoniono grupę:

 1. Arkadiusz Pająk kl. Ia
 2. Katarzyna Grzyb kl. Ic
 3. Majka Legin kl. Ic
 4. Dominika Mitura kl. Ic
 5. Magdalena Badzińska kl. Ic
 6. Katarzyna Iwańska kl. Ic
 7. Iwona Samonek kl. Ic
 8. Marcin Małysz kl. Ic
 9. Angelika Graczykowska kl. Id
 10. 10.Daria Kowalczuk kl.Ib
 11. 11.Damian Leśniak kl. IIc
 12. Agata Siwińska kl. IIIb
 13. Emilian Siwiński kl. Ia
 14. Mateusz Połubiński kl. IIIb
 15. Paulina Gardocka kl. IIIb
 16. Justyna Mejłun kl. IIIb
 17. Marta Pastuszczak kl. IIIb
 18. Aleksandra Szumko kl. Ib
 19. Urszula Samonek kl. IIb
 20. Kinga Redzik kl. IIb
 21. Konstanty Kociński kl. IIc
 22. Aleksandra Flak kl. Ib
 23. Alicja Osiecka kl. Id
 24. Mateusz Kaczmarczyk kl. IIc
 25. Magdalena Subocz kl. IIa
 26. Agata Rudzińska kl. IIa
 27. Dominika Demska kl. Ib
 28. Karolina Wysocka kl. IIa
 29. Aleksandra Bogdanowicz kl. Ia
 30. Nadia Kasper kl. Ia
 31. 31. Paweł Fic kl. Id
 32. 32. Piotr Fic kl. IIa
 33. Katarzyna Chabowska kl. Id
 34. Marcelina Szymczak kl. Id
 35. Aleksandra Ślązak kl. IIIa
 36. Katarzyna Fenik kl. IIIa
 37. Justyna Kozera kl. Ic
 38. Justyna Borowiec kl. Ia
 39. Natalia Luchowska kl.Ia
 40. Kamila Burak kl. Id
 41. Aleksandra Rakieć kl.IIa
 42. Katarzyna Luchowska kl. IIa
 43. Aleksandra Pyrczak kl. Ia
 44. 44.Aneta Chodań kl. Ia
 45. Justyna Janowicz kl. Ia
 46. Emilia Żokowska kl. Ia

● Warsztaty aktorskie polegały na tzw. wprawkach aktorskich (określaniu przestrzeni scenicznej; wchodzenie i schodzenie ze sceny; uczenie odbierania kolegów jako aktorów; wymyślanie i prezentowanie scenek na zadany temat).

Zajęcia obejmowały też różnorodne ćwiczenia redakcyjne. Czytanie i interpretowanie fragmentów „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Zajęcia taneczne; świadomość i pamięć ciała; nauka choreografii układu Hip-hop. Zajęcia muzyczne; przygotowanie koncertu „Psałterz Wrześniowy”. Tworzenie scenariusza przedstawienia „Ćwiczenia z „Pana Tadeusza”. Próby do przedstawienia. Zaprojektowanie scenografii i kostiumów. Wystawienie spektaklu „Ćwiczenia z „Pana Tadeusza” z okazji X-lecia Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu. Wystawienie spektaklu dla rodziców uczniów biorących udział w projekcie. Podsumowanie zajęć z projektu – ankiety, sprawozdania uczniów, grill. Dwa wyjazdy do Warszawy – na spektakl pt. „Romeo i Julia” do Teatru Studio Buffo oraz na spektakl pt. „Żółta strzała” do Studia Teatralnego Koło. Wyjazd do Gdańska do Państwowej Opery Bałtyckiej na spektakl pt. „Wesele Figara”.

Szczegółowe sprawozdania z przeprowadzonych zajęć znajdują się w dziennikach realizatorów zajęć.

Zajęcia były systematycznie monitorowane:

 • ankietowano uczniów, rodziców i realizatorów projektu (analiza ankiet znajduje się w dokumentacji).
 • artykuły na temat realizacji zajęć umieszczono w „Gazecie Reszelskiej”, „Gazecie Olsztyńskiej”(dodatek „Gazeta w Kętrzynie”), Biuletynie Informacyjnym Gminy Reszel, na stronie internetowej Reszla (www.reszel.pl)
 • na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Reszlu (www.gimnazjum1.reszel.pl).

Cele pierwszej części projektu zostały osiągnięte.

M. Gajo, A. Szewczyk, E. Ziółek

opublikowano: 2009-06-30, © Elżbieta Ziółek,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu:

Próby do spektaklu.
fot. Organizatorzy
Próby do spektaklu.
Próby do spektaklu.
fot. Organizatorzy
Próby do spektaklu.
Próby do spektaklu.
fot. Organizatorzy
Próby do spektaklu.
Próby do spektaklu.
fot. Organizatorzy
Próby do spektaklu.
Próby do spektaklu.
fot. Organizatorzy
Próby do spektaklu.
Próby do spektaklu.
fot. Organizatorzy
Próby do spektaklu.