Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Woda < "Woda dla ?ycia" - dzia?ania ekozespo??w ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Woda

"Woda dla ?ycia" - dzia?ania ekozespo??w

"Woda dla życia" - działania ekozespołów "Jeżeli woda jest źródłem życia, to troska o jej jakość niech stanie się naszym priorytetem"

Priorytetowym zadaniem tegorocznych ekozespołów okazała się realizacja zadań związanych z WODĄ.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2005-2015 Międzynarodową

Dekadą Podejmowania Działań na Rzecz "Wody dla Życia" (http://www.unic.un.org.pl/dekada_wody)

Zadania były realizowane od grudnia 2006 r. do marca 2007 r. w ramach projektu "Tropem wody w mojej miejscowości" a ich podsumowanie nastąpiło w gimnazjum 22 marca 2007 r. w Światowy Dzień Wody.

Ekozespoły podejmowały następujące działania, dotyczące wody:

 1. Dwukrotne pomiary zużycia wody w gospodarstwach domowych.
 2. Edukacja małych i dużych - dzieci i dorosłych, rodzeństwa i dziadków.
 3. Zajęcia edukacyjne dla trzech grup dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu oraz dzieci z Przedszkola "Słoneczko" w Reszlu. 22 grudnia 2006 r. ekozespół przeprowadził pierwsze zajęcia z maluchami, uczył dzieci, jakie znaczenie ma woda, jak ją oszczędzać w domu. Dziewczęta zaprosiły najmłodszych do zabawy w sieć, co bardzo podobało się dzieciom. W lutym 2007 r. drugi ekozespół zorganizował zajęcia dla maluchów z przedszkola.
 4. Przeprowadzenie ankiety o zużyciu wody w gospodarstwach domowych wśród mieszkańców Reszla. Ankieta składała się z 6 krótkich anonimowych pytań. Miała na celu sprawdzenie, jak społeczność lokalna gospodaruje wodą, czy zużywa wodę w sposób rozsądny.
 5. Wywiady z mieszkańcami Reszla nt. korzystania z wody
 6. Wywiady z pracownikami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu.
  Hania Domaradzka i Jola Pieniak udały się do przedsiębiorstwa w celu uzyskania informacji nt. dystrybucji wody w Reszlu, ujęć wody. Pan Mieczysław Żukowski pokazał im jak kontroluje się zużycie i stan wody, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz jak działa oczyszczalnia ścieków w Reszlu. Dziewczęta miały możliwość zapoznania się z metodą badania zawartości amoniaku w wodzie. Okazało się, że nasza woda nie zawiera jonów NH4+.
 7. Wywiady z pracownikami szkoły, pracownikiem Gminnej Administracji Szkół i Sportu na temat zużycia wody w szkole, sposobów jej oszczędzania. Ekozespół sprawdził wszystkie źródła zużycia wody w szkole. Dziewczęta udały się do szkolnej kuchni - tam zmywa się naczynia głównie w zmywarce. Ale również panie kucharki korzystają z komory zlewozmywaków.
 8. Opracowanie materiałów i umieszczenie ich w gablocie na szkolnym korytarzu. Wykonanie plakatów związanych z wodą. Ekozespół Oli Niemczak przygotował materiały informacyjno- edukacyjne na gazetkę szkolną.
 9. Wykonanie nalepek przypominających o oszczędzaniu wody i umieszczenie ich w szkole, w domach, w miejscach publicznych. Dziewczęta przygotowały projekty nalepek o wodzie i umieściły je w szkole i swoich domach. Projekty nalepek w prezentacji poniżej.
 10. Przygotowanie testu o wodzie i przeprowadzenie go wśród uczniów gimnazjum. Ekozespół Darii Domaradzkiej przygotował test wiedzy o wodzie dla uczniów naszego gimnazjum. Test składał się z 15 zamkniętych pytań i sprawdzał poziom wiedzy na temat wody. Zobacz analizę testu.
 11. Wykonanie ulotki o wodzie i rozpowszechnienie jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 12. Opracowanie trzech komunikatów informujących o konieczności efektywnego wykorzystywania wody, które zostały umieszczone w różnych częściach naszego miasta.
 13. Został wykonany również komiks o wykorzystaniu i oszczędzaniu wody w gospodarstwach domowych i w szkole.
 14. Daria i Ola napisały rozprawki nt. "Gdyby nie woda, nie byłoby życia, dlatego tak ważne jest umiejętne z niej korzystanie dziś i zawsze..." Darka przedstawiła swoją rozprawkę na konferencji podsumowującej gminy konkurs "Czysta woda".
 15. Organizacja i uczestnictwo w gminnym konkursie ekologicznym "Czysta woda".
  Wszyscy członkowie ekozespołów wzięli udział w konkursie, zdobywając wiedzę, doświadczenie i nagrody (ale o tym więcej w artykule z podsumowania konkursu).

Więcej o działaniach możesz zobaczyć:

opublikowano: 2007-05-04, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

fot. Elżbieta Majcher.
Dziewczęta odwiedziły oczyszczalnię ścieków w Reszlu i dowiedziały się, co dzieje się ze ściekiem, który tutaj trafia.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Uczniowie z gimnazjum wypełniali test o wodzie przygotowany przez ekozespół.
fot. Daria Domaradzka
Opracowane przez ekozespół nalepki zostały przyklejone nad umywalkami w szkole
fot. Daria Domaradzka
Ulotka o wodzie wzbudziła zainteresowanie uczniów gimnazjum. Tutaj Sławek, uczeń III klasy "wczytał" się w tekst o wodzie
fot. Daria Domaradzka
Opracowana przez ekozespół ulotka o wodzie trafiła w ręce mieszkańców Reszla
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Różne opracowane przez siebie materiały ekozespół umieścił na szkolnej tablicy informacyjnej
fot. Daria Domaradzka
Dziewczęta opracowują nalepki o wodzie.
fot. Hania Domaradzka
Daria "edukuje" swoją babcię.
fot. Hania Domaradzka
Daria prowadzi w domu "wodną edukację" - tutaj uczy swojego brata , czym jest woda, jakie są jej zasoby na Ziemi i dlaczego wodę należy oszczędzać.
fot. Hania Domaradzka
Daria przykleiła nalepkę "Oszczędzaj wodę" w kuchni w swoim domu, aby przypominać domownikom o oszczędzaniu wody.
fot. Hania Domaradzka
Opracowane przez ekozespół komunikaty o wodzie zostały rozwieszone w różnych miejscach naszego miasta. Tutaj Jola na jednym ze słupów ogłoszeniowych powiesiła komunikat
fot. Hania Domaradzka
Jola podczas wizyty w reszelskich "wodociągach" pilnie notowała wszystko o czym mówił p. Mieczysław Żukowski
fot. Elżbieta Majcher.
Hania podczas wywiadu z p.Ćwik, inspektorem ds. ochrony środowiska PWiK w Reszlu.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Ekozespół wykonał gazetkę na temat wody w gablocie na szkolnym korytarzu
fot. Elżbieta Majcher.
Przeprowadziłyśmy również zajęcia dla maluchów z przedszkola "Słoneczko" w Reszlu.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Zajęcia o wodzie z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego SP nr 3 w Reszlu
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Zajęcia o wodzie z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego SP nr 3 w Reszlu
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Zajęcia o wodzie z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego SP nr 3 w Reszlu