Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje i wydarzenia < Warsztaty dla uczniów gimnazjum ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Informacje i wydarzenia

Warsztaty dla uczniów gimnazjum

W dniach 20 – 22.05.2013r. odbyły się warsztaty przeprowadzone w ramach programu profilaktyki. Na zajęcia z młodzieżą przyjechał specjalista z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy.

W klasach I i II zostały zrealizowane dwa programy: „Buntownicy”(warsztat dotyczący agresji i przemocy) oraz „Inny nie znaczy gorszy”(warsztat dotyczący tolerancji). Z kolei w klasach III program „Poszukiwacze” poświęcony wyznaczaniu celów i kształtowaniu swojej tożsamości.

Każdy z programów zawierał założenia merytoryczne oraz cele, a także zakładał oczekiwane efekty.

Nadrzędnym celem programu „Buntownicy” było ukazanie skutków zachowań agresywnych, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego jesteśmy agresywni i jak możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach?

„Inny nie znaczy gorszy” to program kształtujący i rozwijający postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej , religijnej, etnicznej, dostarczający informacji w zakresie zapobiegania dyskryminacji.

Założeniem „Poszukiwaczy” było kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji , odkrywanie mocnych stron każdego uczestnika, zwrócenie uwagi na istotę komunikacji i znaczenie więzi, kształtowanie planów, dążenie do osiągania celów.

Warsztaty były oparte na intensywnej pracy z młodzieżą, poszerzyły wiedzę uczniów, uświadomiły im własną odrębność i indywidualność, przypomniały o odpowiedzialności za własne życie, wybory i decyzje.

opublikowano: 2013-05-28, © Agnieszka Żyła,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu: