Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Archimedes Gości W Gminie Reszel < Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Archimedes Gości W Gminie Reszel

Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego

„Czas, czas geologiczny patrzy na nas ze skał jak z żadnych innych form krajobrazu. Młodość Ziemi i tryskająca z niej świeżość jest w glebach i drzewach, a jej sędziwy wiek tkwi w skałach.”

Amerykański przyrodnik John Burroughs

Po wielomiesięcznej pracy (od września 2009 r. do maja 2010 r.) 30-osobowej grupy uczniów wraz z opiekunami 24 maja 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego.

Patronat honorowy nad lapidarium objęli: Zdzisław Szypulski – burmistrz Reszla, Alicja Szarzyńska – kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Leszek Jurys –dyrektor Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku oraz Izabela Ploch – pracownik naukowy Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (niestety nieobecna na uroczystości z powodu licznych obowiązków służbowych).

W uroczystości wzięło udział również wielu innych zaproszonych gości, m.in. Tadeusz Żegis, Wojciech Ogłuszka, Stanisław Gojło, Małgorzata Żoch, Roman Borejko, Roman Luchowski, Jan Stępkowski, Henryk Sawko, Marek Janiszewski, Elżbieta Sobótka, Krystyna Sobolewska, Krzysztof Jelisiejew, Zbigniew Tabaka, Stanisław Gojło, Jan Kras, lokalne media, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 w Reszlu oraz mieszkańcy Reszla.

Gospodarzem uroczystości był Edward Szmul – dyrektor Gimnazjum, który oficjalnie powitał zgromadzonych przy lapidarium. Następnie uczniowie Mateusz Łomżyński i Karol Sobolewski zapoznali wszystkich z lapidarium i jego zbiorami oraz zaprosili kilku Gości do przecięcia wstęgi.

Po czym nastąpił czas zwiedzania lapidarium. Przy poszczególnych głazach swoją wiedzą na temat skał dzielili się uczniowie a także można było zapoznać się ze skałami, czytając informacje przedstawione na tablicach.

Druga część spotkania odbyła się w hali sportowej przy gimnazjum, gdzie wszyscy uczestnicy uroczystości poznali historię tworzenia lapidarium: kalendarium poszczególnych prac, przedstawioną przez uczniów gimnazjum – Kingę Śliwińską, Dominikę Piskosz i Marcina Kozona. Realizację naszego przedsięwzięcia można zobaczyć w prezentacji.

Pan Leszek Jurys przedstawił prezentację na temat głazów występujących na Warmii i Mazurach, która wzbudziła duże zainteresowanie wszystkich zebranych.

Gdyby nie osoby i instytucje wspierające nasze przedsięwzięcie z pewnością nie udałoby się sfinalizować wielu prac związanych np. z gromadzeniem głazów, przygotowaniem terenu czy też posadzeniem roślin. Dlatego też szczególnie serdeczne i ciepłe słowa podziękowania skierowaliśmy do naszych sponsorów, darczyńców. Szczególnie „zasłużeni w powstawaniu lapidarium” otrzymali od nas statuetki, wykonane z głazów z napisem „Na pamiątkę otwarcia Reszelskiego Lapidarium Geologicznego Gimnazjum nr 1 w Reszlu, maj 2010 r.” oraz torby ekologiczne przygotowane specjalnie na tę uroczystość.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy:

Za patronat honorowy:

Zdzisławowi Szypulskiemu, Alicji Szarzyńskiej, Leszkowi Jurysowi, Izabeli Ploch

Za wsparcie finansowe:

Alicji Szarzyńskiej, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Gimnazjum nr 1 w Reszlu

Za pomoc przy gromadzeniu głazów:

Janowi Stępkowskiemu, Romanowi Luchowskiemu, Wojciechowi Ogłuszka, Romanowi Borejko, Stanisławowi Romanowiczowi, Leszkowi Jeziorek

Za pomoc przy przygotowaniu terenu oraz projekt zieleni wokół lapidarium i posadzenie roślin:

Monice Małolepszej oraz uczniom z Zespołu Szkół: Karolinie Breziuk, Justynie Włoch, Marcie Komsta, Joannie Wołowiec, Mateuszowi Samoraj, Mikołajowi Pyzak oraz absolwentom tej szkoły - Adamowi Maciukiewiczowi i Pawłowi Oleszkiewiczowi.

Za pomoc przy przygotowaniu terenu pod lapidarium:

Edwardowi Szmulowi, Andrzejowi Jabłonce, Markowi Płócienniczakowi, Andrzejowi Małkowskiemu, Andrzejowi Stachelkowi, Sławomirowi Walasińskiemu, Mateuszowi Ruszczykowi, Michałowi Odachowskiemu, Krystianowi Rokickiemu, Damianowi Leśniakowi, Patrykowi Twardziakowi, Piotrowi Fic, Pawłowi Fic, Jakubowi Paurowskiemu i wielu innym uczniom gimnazjum.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, aby powstało reszelskie lapidarium.

Słów kilka o pomyśle na lapidarium….

Pomysł utworzenia lapidarium powstał dwa lata temu. Pani Barbara Maciukiewicz zainspirowana ciekawą konferencją w OCEE w Olsztynie zaproponowała utworzenie lapidarium w Reszlu. Pomysł spotkał się z aprobatą władz Reszla. Grupa nauczycieli z gimnazjum opracowała projekt obejmujący utworzenie lapidarium. Reszelskie Lapidarium Geologiczne w większości zostało sfinansowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki w wyniku realizacji projektu „Archimedes gości w gminie Reszel”.

Nad realizacją przedsięwzięcia pracowała 30-osobowa grupa uczniów:

Magdalena Badzińska, Wiktoria Baten, Miłosz Bielski, Andżelika Bubrowiecka, Łukasz Bujnowski, Kamila Burak, Katarzyna Chabowska, Wojciech Ciarka, Agata Dul, Patrycja Filipowicz, Katarzyna Grzyb, Nadia Kasper, Marcin Kozon, Kinga Krzemińska, Marlena Kuschmierz, Natalia Luchowska, Mateusz Łomżyński, Anna Muczayka, Joanna Parakiewicz, Przemysław Pawlak, Dominika Piskosz, Jakub Pływaczewski, Ewa Polkowska, Karol Sobolewski, Jakub Stępkowski, Kinga Śliwińska, Michał Ślizak, Klaudia Wesołowska, Halina Węglarska, Karolina Wysocka.

Prace związane z powstaniem i organizacją Reszelskiego Lapidarium Geologicznego koordynowały: Barbara Maciukiewicz, Elżbieta Majcher, Karolina Tytman - nauczycielki z Gimnazjum nr 1 w Reszlu

Mamy nadzieję, że powstałe lapidarium umożliwi Państwu poznawanie przeszłości geologicznej naszego regionu - utrwalanie informacji o krajobrazie polodowcowym, skałach, minerałach i głazach narzutowych. W naszym lapidarium zgromadzono ponad 70 różnych głazów! Korzystajcie z lapidarium, bo umożliwia ono konfrontowanie zdobywanej wiedzy teoretycznej z rzeczywiście spotykanymi w terenie okazami. Głównym przesłaniem lapidarium jest pokazanie wszystkim zwiedzającym ten obiekt, że przyroda nieożywiona potrafi być piękna i różnorodna oraz jak wiele informacji można wyczytać z głazów narzutowych, na które zwykle nie zwraca się uwagi.

Zwracamy się również z prośbą do wszystkich odwiedzających lapidarium, aby szanowali pracę ludzi, którzy włożyli wiele wysiłku, by ono powstało. Niech lapidarium służy nie tylko nam obecnym, ale także tym, którzy przyjdą po nas.

W imieniu Organizatorów Elżbieta Majcher

opublikowano: 2010-06-07, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu:

Zaproszeni Goście mieli okazję zapoznać się z posterami, obrazującymi nasze działania przy tworzeniu lapidarium.
fot. Elżbieta Majcher.
Zaproszeni Goście mieli okazję zapoznać się z posterami, obrazującymi nasze działania przy tworzeniu lapidarium.
Pan Leszek Jurys podczas prezentacji o głazach Warmii i Mazur.
fot. Elżbieta Majcher.
Pan Leszek Jurys podczas prezentacji o głazach Warmii i Mazur.
Wręczenie statuetek zaproszonym Gościom, tym którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania naszego lapidarium (od prawej:Pani Monika Małolepsza, Pani Alicja Szarzyńska, Pan Leszek Jurys,Pan Zdzisław Szypulski, Pan Jan Stępkowski, Pan Henryk Sawko.
fot. Elżbieta Majcher.
Wręczenie statuetek zaproszonym Gościom, tym którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania naszego lapidarium (od prawej:Pani Monika Małolepsza, Pani Alicja Szarzyńska, Pan Leszek Jurys,Pan Zdzisław Szypulski, Pan Jan Stępkowski, Pan Henryk Sawko.
Prace przygotowawcze w toku - kilka dni przed otwarciem.
fot. Elżbieta Majcher.
Prace przygotowawcze w toku - kilka dni przed otwarciem.
Tuż przed otwarciem - uczniowie gimnazjum- twórcy lapidarium.
fot. Elżbieta Majcher.
Tuż przed otwarciem - uczniowie gimnazjum- twórcy lapidarium.
Tak wyglądał jeszcze kilka tygodni przed otwarciem teren lapidarium. Trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiały prace przygotowawacze.
fot. Elżbieta Majcher.
Tak wyglądał jeszcze kilka tygodni przed otwarciem teren lapidarium. Trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiały prace przygotowawacze.
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego- przecięcie wstęgi (od prawej: Edward Szmul, Leszek Jurys, Alicja Szarzyńska, Zdzisław Szypulski, uczniowie - Mateusz Łomżyński i Karol Sobolewski.
fot. Elżbieta Majcher.
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego- przecięcie wstęgi (od prawej: Edward Szmul, Leszek Jurys, Alicja Szarzyńska, Zdzisław Szypulski, uczniowie - Mateusz Łomżyński i Karol Sobolewski.
Pani Alicja Szarzyńska i Pan Leszek Jurys podczas zwiedzania reszelskiego lapidarium.
fot. Elżbieta Majcher.
Pani Alicja Szarzyńska i Pan Leszek Jurys podczas zwiedzania reszelskiego lapidarium.
Pan Leszek Jurys opowiada o zgromadzonych przez nas głazach.
fot. Elżbieta Majcher.
Pan Leszek Jurys opowiada o zgromadzonych przez nas głazach.
Statuetki własnoręcznie przygotowane przez Organizatorów dla sponsorów reszelskiego lapidarium.
fot. Elżbieta Majcher.
Statuetki własnoręcznie przygotowane przez Organizatorów dla sponsorów reszelskiego lapidarium.
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego - publiczność
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego - publiczność
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
fot. Krzysztof Majcher
Uroczyste otwarcie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego
Patroni honorowi przedsięwzięcia: Pani Alicja Szarzyńska, Pan Leszek Jurys.
fot. Krzysztof Majcher
Patroni honorowi przedsięwzięcia: Pani Alicja Szarzyńska, Pan Leszek Jurys.