Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Woda < TROPEM RESZELSKICH ?CIEK?W, czyli kilka fakt?w z reszelskiej oczyszczalni ?ciek?w. ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Woda

TROPEM RESZELSKICH ?CIEK?W, czyli kilka fakt?w z reszelskiej oczyszczalni ?ciek?w.

„Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca”.
Owidiusz

Woda słodka stanowi 3% wszystkich światowych zasobów wodnych (zobacz zasoby wodne świata), z której większość uwięziona jest w czapach lodowcowych. Dla potrzeb człowieka pozostaje dostępne zaledwie ok.0,03% zasobów wodnych Ziemi, czyli rzeki, jeziora i wody gruntowe. Nie ma wątpliwości, że woda słodka naszej planety jest konsumowana w sposób rozrzutny, zwłaszcza w rolnictwie, odpowiedzialnym za 70 proc. całego jej zużycia. Dlatego musimy nauczyć się racjonalnie wykorzystywać ten cenny zasób naturalny naszej przyrody. Aby to czynić trzeba zacząć poznawać procesy w których bierze udział woda i człowiek.

Mając to na uwadze 24 kwietnia 2008 r. grupa uczniów gimnazjum z inicjatywy szkolnych Ekozespołów, udała się na wycieczkę do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Reszlu.

Pan Zbigniew Bukowski, kierownik oczyszczalni, opowiedział nam, jak oczyszcza się ścieki w Reszlu.

Oczyszczalnia w Reszlu oczyszcza średnio 900 m3 ścieków na dobę. Większy dopływ ścieków do oczyszczalni jest np. w okresach intensywnych opadów, w okresie letnim.

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie wstępne mechaniczne, gdzie stałe zanieczyszczenia są zatrzymywane na sitach. Skratki, bo tak nazywają się zatrzymane na sitach i kratach zanieczyszczenia, są prasowane i wywożone na wysypisko śmieci. W ściekach trafiających do oczyszczania mechanicznego można znaleźć dosłownie wszystko.„Bardzo trudno oczyścić ścieki z włókniny, włosów” –mówił p. Bukowski.

Następnie ścieki trafiają do kanału, tzw. piaskownika, gdzie na zasadzie sedymentacji osiadają na dnie pozostałe zanieczyszczenia stałe, głównie piasek.

Z piaskownika ścieki płyną do zbiornika retencyjnego, gdzie odbywa się opadanie sedymentacyjne cząstek stałych ze ścieku oraz mieszanie w celu ujednolicenia ścieku. Zbiornik ten służy również do gromadzenia nadmiaru ścieku, trafiającego do oczyszczalni. Kolejnym i najważniejszym etapem oczyszczania jest oczyszczanie biologiczne. Odbywa się ono w tzw. CBR -ach– zbiornikach biologicznego rozkładu. Oczyszczalnia posiada trzy komory napowietrzania zaopatrzone w urządzenia napowietrzające i mieszające osad ze ściekami.

W reszelskiej oczyszczalni stosuje się metodę oczyszczania opartą na procesie osadu czynnego. Do ścieków dodaje się osad czynny, który jest kłaczkowatą zawiesiną złożoną głównie z bakterii tlenowych i pierwotniaków, aktywną w procesie oczyszczania.

Oczyszczanie ścieków osadem czynnym jest wzorowane na tlenowych procesach samooczyszczania zachodzących w wodach naturalnych i polega na mineralizacji zanieczyszczeń organicznych, znajdujących się w ściekach przez drobnoustroje osadu czynnego. W wyniku tego powstają mineralne formy węgla, azotu i fosforu.

Kiedy bakterie namnażają się bardzo intensywnie w procesie oczyszczania powstaje nadmiar osadu czynnego, który jest spuszczany do tzw. osadnika wtórnego. Taki osad odwadnia się na wirówce i wówczas jest on zabierany na wysypisko.

Po procesie biologicznego oczyszczania oczyszczone ścieki spuszczane są do rzeki bądź mogą trafić do zbiorników wodnych, tzw. stawów ściekowych. W tych stawach zachodzi samooczyszczanie ścieków w wyniku zespołu procesów fizycznych i biochemicznych, przebiegających bądź pod wpływem światła i tlenu oraz przy udziale mikroorganizmów wodnych, bądź w warunkach beztlenowych. W Reszlu są trzy takie stawy.

W trakcie omawiania całego procesu oczyszczania pojawiło się wiele nowych pojęć, związanych z oczyszczaniem ścieków - zobacz pojęcia.

„Za oczyszczony ściek płacimy – mówił p. Bukowski. Im mniej ścieków, to mniejsze opłaty. Wodę należy oszczędzać – mówił dalej kierownik. Pamiętajcie, że dostępność wód słodkich na kuli ziemskiej jest niewielka a nierozważne wykorzystanie wody drastycznie zmniejsza jej zasoby”.

Dziękujemy Panu Zbigniewowi Bukowskiemu za poświecony nam czas i możliwość poznania metod oczyszczania ścieków w naszej oczyszczalni, za cenne informacje i miłą atmosferę.

opublikowano: 2008-05-01, © Koło Ekologiczne Ekozespoły,

dodaj komentarz

Komentarze

Widzę, że stary, czerwony działacz ZSMP-owski z PGR-Sątopy Samulewo znalazł miejsce w nowej rzeczywistości jako specjalista od reszelskiego gówna.

2010-05-18 09:34:19, Gerwazy Piątek

Kierownik pokazuje dziewczętom, jak wyglądają mikroorganizmy żyjące w ściekach.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Kierownik pokazuje dziewczętom, jak wyglądają mikroorganizmy żyjące w ściekach.
Pan Zbigniew Bukowski, kierownik oczyszczalni opowiada klasie I d o oczyszczaniu ścieków w Reszlu.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Pan Zbigniew Bukowski, kierownik oczyszczalni opowiada klasie I d o oczyszczaniu ścieków w Reszlu.
Budynek, w którym odbywa się wstępne oczyszczanie mechaniczne z użyciem sit.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Budynek, w którym odbywa się wstępne oczyszczanie mechaniczne z użyciem sit.
Zbiornik retencyjny. Tutaj trafiają ścieki z piaskowników.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Zbiornik retencyjny. Tutaj trafiają ścieki z piaskowników.
Widok na CBR-y, czyli zbiorniki do oczyszczania biologicznego.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Widok na CBR-y, czyli zbiorniki do oczyszczania biologicznego.
Proces napowietrzania ścieków. Na powierzchni wody widać osad czynny.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Proces napowietrzania ścieków. Na powierzchni wody widać osad czynny.
Zbiornik, w którym widoczny jest nieaktywny już „osad czynny”.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Zbiornik, w którym widoczny jest nieaktywny już „osad czynny”.
Stacja wirowania.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Stacja wirowania.
Zbiorniki wodne, tzw. stawy ściekowe.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Zbiorniki wodne, tzw. stawy ściekowe.
Pracownik oczyszczalni opowiada o biologicznym oczyszczaniu ścieków.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Pracownik oczyszczalni opowiada o biologicznym oczyszczaniu ścieków.
Nieaktywny już osad czynny może być dobrym materiałem na kompost.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Nieaktywny już osad czynny może być dobrym materiałem na kompost.