Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Projekty < „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport” ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Projekty

„Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”

 • •Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
 • •Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 • •Jesteśmy jedną z 40 szkół w województwie , która została wybrana do realizacji projektu „ Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”.
 • •Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez połączenie różnorodnych zajęć w procesie edukacji.
 • •Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach w następujących modułach:
  • - blok zajęć humanistycznych – 20 % godzin
  • - blok zajęć matematyczno – przyrodniczych – 20 % godzin
  • - blok zajęć sportowo – wychowawczych – 30 % godzin
  • - blok zajęć informatycznych – 15 % godzin
  • - pomoc psychologiczna – 15 % godzin.
 • • Uczniowie zgłoszeni do projektu muszą uczestniczyć we wszystkich modułach zajęć przez cały okres ich realizacji - tj. od września 2010 – do grudnia 2011 (na każdych zajęciach sprawdzana jest obecność).
 • •Uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne i osobisty sprzęt sportowy, natomiast szkoła, sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

opublikowano: 2010-12-10, © Agnieszka Żyła,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu: