Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje i wydarzenia < Program profilaktyczny „Debata” ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Informacje i wydarzenia

Program profilaktyczny „Debata”

W ramach programu profilaktycznego „Debata” w dwóch klasach pierwszych odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistkę do spraw profilaktyki.

W spotkaniu wzięło udział 54 uczniów. Zajęcia trwały 3 godziny lekcyjne. Z informacji przekazanych przez prowadzącą wynika, że uczniowie byli bardzo zainteresowani prezentowaną tematyką, brali czynny udział w zajęciach, zabierali głos w dyskusji. Dominowały aktywne formy pracy: burza mózgu, wymiana doświadczeń, praca w grupach. Prowadząca korzystała z metod aktywizujących, a w prezentowanych scenkach odwoływała się do wyobraźni, przeżyć osobistych. Z informacji zwrotnych od uczniów wynikało, że zajęcia dostarczyły wielu ciekawych informacji.

Program profilaktyczny został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

opublikowano: 2014-11-29, © Gimnazjum Reszel,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu: