Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje i wydarzenia < Program Leader100 ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Informacje i wydarzenia

Program Leader100

Od września 2013 r. cztery klasy Gimnazjum nr 1 w Reszlu realizują program Leader100. Jest on wsparciem dla programów wychowawczych realizowanych w klasach.

Główne cele Leadera100:

  • • wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji,
  • • stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim,
  • • ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania.

W każdym miesiącu uczeń rozwija umiejętność nauki i jedną kompetencję dążąc do osiągnięcia pozytywnych nawyków poprzez regularne ćwiczenia. Program promuje dobre praktyki w zakresie nauki.

Leader100 (przeznaczony dla gimnazjalistów) składa się z czterech dwuletnich cyklów, w trakcie których uczniowie doskonalą łącznie 25 kompetencji osiągając nawyki na odpowiednim poziomie wiekowym. Na platformie udostępniane są co miesiąc nowe materiały dla uczniów (ankiety do samooceny, propozycje zadań do wykonania), rodziców (sugestie wychowawcze na dany miesiąc) oraz nauczycieli, wychowawców i dyrekcji (inspirujące historyjki na godzinę wychowawczą do przedyskutowania w klasie, sugestie dla nauczycieli). Rodzice i nauczyciele mogą ponadto skorzystać z bazy wiedzy wychowawczej w ramach tzw. Akademii Arystotelesa.

Kompetencje i nawyki rozwijane w ramach Programu Leader100 odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią odpowiednią podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.leader100.pl

opublikowano: 2013-10-06, © Agnieszka Żyła,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu: