Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje i wydarzenia < X Powiatowy Konkurs Ekologiczny – Karolewo 2009 ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Informacje i wydarzenia

X Powiatowy Konkurs Ekologiczny – Karolewo 2009

W dniu 23 V 2009 w Gimnazjum w Karolewie odbył się jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Gimnazjum nr 1 w Reszlu zajęło w nim III miejsce.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

  1. Hania Domaradzka – klasa IIIe
  2. Jola Pieniak – klasa IIIe
  3. Angelika Warcaba – klasa IId

Konkurs składał się z kilku części:

I Test wiedzy z zakresu ekologii – każdy uczestnik odpowiadał pisemnie na 30 pytań testowych w ciągu 45 minut

IIKażda drużyna otrzymała na adres szkoły w materiałach informacyjnych plan terenu przyszkolnego, dla którego miała zaplanować sposób zagospodarowania zielenią i innymi elementami krajobrazowymi. W Karolewie po części pisemnej każda drużyna opracowywała efekty swych przemyśleń w formie plakatu, który trzeba było przygotować w czasie pół godziny a potem zaprezentować komisji konkursowej

IIIKażda drużyna musiała wykonać znaczek emblemat związany z ekologią i X rocznicą powiatowych konkursów ekologicznych a następnie wszyscy członkowie drużyny prezentowali te znaczki komisji konkursowej. Komisja przyznawała punkty biorąc pod uwagę pomysłowość, estetykę i rodzaj materiałów (ekologicznych) użytych do wykonania znaczka.

IVPrzedostatnią część konkursu stanowiły zestawy pytań losowane przez drużyny. Grupa miała 10 minut na uzgodnienie odpowiedzi. Przedstawiciel drużyny udzielał odpowiedzi na te pytania ustnie przed komisją, która oceniała prawidłowość odpowiedzi. VNa zakończenie każda z drużyn otrzymała rysunki zwierząt i roślin, które miała rozpoznać a także podać cechy charakterystyczne tych organizmów. W tej części odpowiedzi przed komisją udzielał również przedstawiciel drużyny. Na uwagę zasługuje fakt, że drużyny były bardzo dobrze przygotowane, wykazały się dużą wiedzą a poziom prezentacji drużyn był wyrównany.

Podczas całego dnia konkursowego {z Reszla wyjechaliśmy około 8-ej godziny – (konkurs rozpoczynał się o godz. 9-ej) a wróciliśmy około 14-ej} zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie mieli możliwość skorzystać ze słodkiego poczęstunku oraz z napojów gorących i zimnych za co szczególne podziękowania należą się organizatorom tej imprezy.

Uczennice naszej szkoły przygotowywały się do konkursu przede wszystkim pod opieką Pani Haliny Kowalik. Pani Kowalik chociaż jest już emerytką i nie pracuje w naszej szkole, to poświęciła dużo swego czasu wolnego na pracę z uczestniczkami konkursu, przyjeżdżając z Łężan do Reszla na zajęcia w szkole. Zaznaczam, że nasza szkoła corocznie odnosiła sukcesy w tym konkursie a uczniowie byli do nich przygotowywani właśnie przez Panią Kowalik. W imieniu dziewcząt i swoim własnym składam jej serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu naszej drużyny do udziału w tym jubileuszowym konkursie.

Uczennicom serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszej szkoły na forum powiatu a także życzę im wielu sukcesów na drodze dalszej kariery szkolnej.

opublikowano: 2009-05-25, © Barbara Maciukiewicz,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu:

X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
fot. Barbara Maciukiewicz
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
fot. Barbara Maciukiewicz
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
fot. Barbara Maciukiewicz
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
fot. Barbara Maciukiewicz
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
fot. Barbara Maciukiewicz
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
fot. Barbara Maciukiewicz
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
fot. Barbara Maciukiewicz
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny
fot. Barbara Maciukiewicz
X Powiatowy Konkurs Ekologiczny