Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Archimedes Gości W Gminie Reszel < PROJEKT EDUKACYJNY – GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU „ARCHIMEDES GOŚCI W GMINIE RESZEL” ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Archimedes Gości W Gminie Reszel

PROJEKT EDUKACYJNY – GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU „ARCHIMEDES GOŚCI W GMINIE RESZEL”

W miesiącu wrześniu 2009 roku w Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu ogłoszono nabór uczniów do realizacji zadań w projekcie „Archimedes gości w gminie Reszel” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki.

Uczniowie na bieżąco informowani byli poprzez plakaty i ogłoszenia o głównych celach i założeniach projektu oraz o formach zajęć.

Dnia 24 IX 2009 r. po zajęciach lekcyjnych odbyło się spotkanie rekrutacyjne, w którym udział wzięli uczniowie chętni do pracy w ramach projektu.

Komisja w składzie:

 • Pani Elżbieta Majcher – nauczyciel chemii i biologii
 • Pani Barbara Maciukiewicz – nauczyciel geografii
 • Pani Karolina Tytman – psycholog szkolny
 • Pani Anna Lemecha – pedagog szkolny
 • Pani Iwona Krupowicz – nauczyciel języka angielskiego
 • Pani Katarzyna Rozynek - nauczyciel języka angielskiego

przyjęła następujące kryteria naboru:

 • Chęć współpracy w grupie.
 • Zainteresowania przyrodą, ekologią, geologią, językiem angielskim, geografią i kulturą krajów anglojęzycznych i należących do Unii Europejskiej.
 • Zaangażowanie w działania realizowane w szkole w ramach wojewódzkich konkursów, których tematyka zbliżona była do głównych celów i założeń projektu „Archimedes gości w gminie Reszel”

Uczniowie wypełnili ankiety na temat swoich zainteresowań i sytuacji domowej oraz szkolnej, zapoznali komisję z efektami swej pracy w postaci kroniki konkursowej „Głazy Warmii i Mazur”, zapoznali komisję z harmonogramem działań ekologicznych zrealizowanych w Programie Ekozespołów w gimnazjum lub w szkole podstawowej (uczniowie klas I)

Tłumaczyli fragmenty tekstów znanych utworów literatury krajów anglojęzycznych – „Harry Potter” wersja oryginalna oraz rozpoznawali z jakiego utworu pochodzą wybrane fragmenty tekstów.

W rozmowach z członkami komisji motywowali swoją chęć udziału w projekcie i potrzebę twórczego i pożytecznego spędzania czasu wolnego

Do koła przedsiębiorczości i ekologii zgłosiło się 37 chętnych uczniów – komisja wybrała 30 uczestników

Do prac w kole języka angielskiego zgłosiło się 30 uczniów – komisja wybrała 24 uczniów

Do udziału w pracach Klubu Europejskiego zgłosiło się 25 uczniów – komisja wybrała 20 osób

Ponadto w dniu 15 X 2009 roku odbyło się spotkanie dyrektora szkoły i opiekunów grup młodzieży uczestniczącej w projekcie z rodzicami uczestników projektu.

Rodzice zostali zapoznani z celami zajęć i formami pracy w czasie trwania projektu.

Poinformowani zostali również o głównych przedsięwzięciach realizowanych

w ramach projektu, którymi są:

 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Utworzenie Reszelskiego Lapidarium Geologicznego – kolekcji głazów narzutowych z naszego regionu
 • Klub Europejski

Opiekunowie grup młodzieży i prowadzący zajęcia:
Elżbieta Majcher, Karolina Tytman, Katarzyna Rozynek, Iwona Krupowicz, Barbara Maciukiewicz

opublikowano: 2009-10-31, © Barbara Maciukiewicz,

dodaj komentarz

Komentarze

Wraca stare. Komuna prawie pełną parą...

2009-11-03 00:21:44, Gall Anonim

ostatnie artykuły z tego działu: