Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Woda < Kapitu?a konkursowa -du?o pracy, trudne wybory. ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Woda

Kapitu?a konkursowa -du?o pracy, trudne wybory.

5 marca 2007 r. odbyło się posiedzenie kapituły konkursowej gminnego konkursu ekologicznego "Czysta woda", którego organizatorem było szkolne koło ekologiczne "Ekozepoły" Gimnazjum nr 1 w Reszlu.

Komisja konkursowa w składzie: Lucyna Macełko, inspektor ds. promocji gminy Reszel jako przewodnicząca, Alicja Szarzyńska, kierownik OCEE w Olsztynie, Mieczysław Żukowski, kierownik ds. technicznych PWiK w Reszlu, Wojciech Ogłuszka, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Reszlu dokonała oceny wszystkich zgłoszonych na konkurs prac konkursowych, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w regulaminie konkursu "Czysta woda".

Łącznie na konkurs wpłynęło 78 prac konkursowych od 73 uczestników w różnych kategoriach Każda praca była oceniana indywidualnie przez każdego członka jury na indywidualnej karcie oceny prac. Następnie na podstawie ocen indywidualnych powstała karta zbiorcza oceny prac. W oparciu o uzyskane wyniki w tej karcie wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych.

Wszystkie prace były wcześniej odpowiednio przygotowane. Każda praca posiadała swój kod, nie były więc znane nazwiska autorów. Rozkodowanie prac nastąpiło dopiero po uzyskaniu wyników w karcie zbiorczej oceny prac.

Kapituła konkursowa wytypowała do nagród i wyróżnień 65 osób.
Oto inne postanowienia komisji:

  • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują nagrody książkowe i (lub) rzeczowe.
  • Nauczyciele - opiekunowie otrzymują dyplomy uznania i nagrody rzeczowe.
  • Wyróżniona przez kapitułę konkursu inscenizacja zostanie przedstawiona na konferencji podsumowującej konkurs 22 marca 2007 r.
  • Uczniowie występujący w inscenizacji ( a nie będący autorami scenariusza) otrzymują nagrody książkowe.
  • Nagroda specjalna przyznana została Aleksandrze Niemczak za największą ilość zgłoszonych prac konkursowych w konkursie w różnych kategoriach (pięć kategorii).
  • Wszystkim dzieciom (uczestnikom konkursu) z Przedszkola "Słoneczko" przyznano nagrody książkowe za udział w konkursie.

Członkowie jury mieli wiele dylematów przy wyborze prac. Poziom prac ocenili na wysoki. Wszystkie prace wymagały dokładnego przejrzenia, aby wybór był jak najbardziej trafny.

Przygotowaniem prac do oceny przez Kapitułę Konkursową zajęło się koło ekologiczne "Ekozespoły".

W konkursie wzięli udział również członkowie ekozespołów, zajmując wysokie miejsca w wybranych kategoriach, ale o tym więcej w artykule z konferencji podsumowującej.

opublikowano: 2007-03-10, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

fot. Elżbieta Majcher.
Nagrodzona praca uczniów ze Specjalnego Ośrodka szkolno- wychowawczego w Reszlu.
fot. Elżbieta Majcher.
Ulotki o wodzie, prace konkursowe z naszego gimnazjum.
fot. Anna Szewczyk
Nasze komiksy o wodzie.
fot. Elżbieta Majcher.
Komisja konkursowa miała trudny wybór.
fot. Elżbieta Majcher.
Każdej pracy trzeba było poświęcić chwilę, aby ją ocenić.