Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Woda < Gminny konkurs "Czysta woda" rozstrzygni?ty! ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Woda

Gminny konkurs "Czysta woda" rozstrzygni?ty!

22 marca 2007 r. odbyła się w hali sportowej reszelskiego gimnazjum konferencja podsumowująca gminny konkurs "Czysta woda", organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Reszlu.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował Burmistrz Reszla oraz Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu.

W konkursie wzięło udział 5 placówek z miasta i gminy Reszel:

Przedszkole - 10 dzieci pod opieką 1 nauczyciela,

Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu i Oddział Przedszkolny - 10 uczniów pod opieką 3 nauczycieli,

Szkoła Podstawowa w Leginach - 25 uczniów pod opieką 4 nauczycieli,

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Reszlu - 12 uczniów pod opieką 6 nauczycieli,

Gimnazjum nr 1 w Reszlu - 16 uczniów pod opieką 1 nauczyciela.

Łącznie na konkurs wpłynęło 78 prac konkursowych od 73 uczestników.

5 marca 2007 r. Kapituła Konkursowa w składzie: Lucyna Macełko, Alicja Szarzyńska, Mieczysław Żukowski, Wojciech Ogłuszka wytypowała do nagród i wyróżnień 64 osoby.

Konferencję otworzył Wacław Konopnicki, dyrektor Gimnazjum, witając zaproszonych gości oraz uczestników konkursu - nauczycieli i uczniów. W uroczystości wzięli udział m.in. Zdzisław Szypulski- burmistrz Reszla, Marzena Bielecka- starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Roman Borejko- prezes PWiK w Reszlu, Tadeusz Żegis- przewodniczący Rady Miasta, Lucyna Macełko- przewodnicząca kapituły konkursowej, Teresa Hebda - dyrektor Szkoły Podstawowej w Leginach, Marek Janiszewski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu, Mieczysław Żukowski, PWiK w Reszlu, Wojciech Ogłuszka, prezes ZUK w Reszlu, Pani Teresa Wicińska, redaktor Gazety Reszelskiej oraz zaproszeni uczestnicy konkursu - dzieci i młodzież oraz nauczyciele - opiekunowie.

Konferencję prowadziła Daria Domaradzka, która również przedstawiła zebranym referat

o roli i znaczeniu wody w życiu codziennym. Próbowała również ukazać powody dla których należy racjonalnie wodą gospodarować. Podczas spotkania można było również dowiedzieć się, jakie działania podejmowali uczniowie gimnazjum, realizując projekt "Tropem wody w mojej miejscowości". Realizacja projektu była jedną z kategorii konkursowych w konkursie.

Wszyscy biorący udział w konferencji obejrzeli również inscenizację o wodzie w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu pod kierunkiem Pani Joanny Piskosz.

Pani Lucyna Macełko jako przewodnicząca Kapituły Konkursowej przedstawiła zebranym na czym polegała praca kapituły i jakie były zasady wyboru nagrodzonych i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach. Podkreśliła również wysoki poziom zgłoszonych prac.

Nagrody 64 uczniom w konkursie wręczyli Pan Zdzisław Szypulski, Pan Roman Borejko, Pani Lucyna Macełko. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe ufundowane przez:

Burmistrza Reszla, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Reszlu, Firmę Romix w Reszlu.

Również nauczyciele, przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali dyplomy uznania, przygotowane przez Organizatora Konkursu a także nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Reszla.

Bardzo miłym akcentem konferencji było otrzymanie z rąk Burmistrza Reszla nagród specjalnych przyznanych Aleksandrze Niemczak za największą aktywność w konkursie,

Elżbiecie Majcher za organizację konkursu.

Również doceniono prace plastyczne i wysiłek najmłodszych uczestników konkursu- dzieci z Przedszkola "Słoneczko" w Reszlu, którzy otrzymali nagrody książkowe.

Dyrektor Gimnazjum jako gospodarz i organizator wręczył również podziękowania pisemne i albumy książkowe Patronom honorowym i Sponsorom Konkursu.

Gimnazjum przygotowało także poczęstunek dla uczestników konkursu - dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Sponsorami poczęstunku byli:
  • Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu,
  • Sklep spożywczy CRIS Pani Krystyna Kaczmarczyk - Galicka
  • Sklep spożywczy Pani Beata Rakieć
  • Sklep spożywczy Pani Dorota Kraśniewska
  • Sklep spożywczy Państwo Terlik
  • Sklep spozywczy Pan Józef Kurstak

W imieniu organizatorów składam wszystkim osobom i instytucjom wspierającym wyrazy podziękowania.

opublikowano: 2007-04-01, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

Komentarze

Tak... ten konkurs był świetny, zmotywował mnie do jeszcze większej aktywności w takich akcjach...

2007-04-02 00:00:00, Ola N......

fot. Elżbieta Majcher.
fot. Elżbieta Majcher.
fot. Elżbieta Majcher.
fot. Elżbieta Majcher.
fot. Elżbieta Majcher.
fot. Elżbieta Majcher.
fot. Elżbieta Majcher.
fot. Elżbieta Majcher.
fot. Elżbieta Majcher.