Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje i wydarzenia < Gimnazjum nr 1 w Reszlu wygrało kolejny konkurs wojewódzki! ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Informacje i wydarzenia

Gimnazjum nr 1 w Reszlu wygrało kolejny konkurs wojewódzki!

W dniu 21 X 2009 Kapituła Konkursu Wojewódzkiego „Głazy narzutowe – ginący element krajobrazu Warmii i Mazur” ogłosiła jego wyniki. Spośród 19 szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które wzięły udział w tym konkursie, Gimnazjum nr 1 w Reszlu zdobyło I miejsce.

Oryginalną statuetkę z małym kamieniem wraz z dyplomem dla naszego gimnazjum oraz oficjalną informację pisemną o zdobyciu nagrody pieniężnej w wysokości 2 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły złożono na ręce Dyrektora Szkoły już 22 października 2009 r. Dyplomy za opiekę nad uczniami otrzymali również w tym dniu opiekunowie – p. Barbara Maciukiewicz i p. Stanisława Kacprzyk. Przekazano także dyplomy dla każdego ucznia, uczestnika konkursu. Zostaną one wręczone każdemu uczniowi na najbliższej uroczystości szkolnej. Wręczenia nagród dokonały panie: Alicja Szarzyńska – kierownik OCEE oraz Justyna Raczyńska – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Obie Panie gościliśmy tego dnia w naszej placówce, ponieważ odbywało się u nas podsumowanie innego konkursu wojewódzkiego, którego organizatorem była nasza szkoła i Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Fundatorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

„Głazy narzutowe (zwane również eratykami, narzutniakami) są charakterystycznym elementem krajobrazu Pojezierza Mazurskiego. Znalazły się na nim za sprawą ostatniego zlodowacenia (zwanego bałtyckim, północnopolskim, wisły). Występują one pojedynczo lub w większych skupiskach, tworząc głazowiska.” - (fragment wstępu do regulaminu konkursu).

Przedmiotem konkursu było odszukanie i wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz opisu głazów narzutowych występujących na wybranym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (np. miasta, gminy, powiatu itp.)

Główne cele konkursu to:

  • Aktywizacja uczniów do prowadzenia obserwacji głazów narzutowych, ich dokumentowania i opisu według ankiety „Jak opisywać głazy narzutowe?”
  • Zainteresowanie uczniów przyrodą nieożywioną jako najbardziej pierwotnym elementem środowiska naturalnego
  • Uświadamianie uczniom wartości głazów narzutowych jako cennych elementów piękna i różnorodności krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego
  • Zachęcanie uczniów do starań o zachowanie głazów narzutowych, ponieważ takie działania są wykładnikiem naszej kultury i obowiązkiem wobec najmłodszych
  • i przyszłych pokoleń

Konkurs rozpoczął się na wiosnę i trwał do końca września 2009 roku. Tematyka konkursu wydała się na tyle atrakcyjna, że została rozpropagowana wśród uczniów. Do pracy przy realizacji zadań konkursowych zgłosiło się 32 uczniów.

W naszej szkole badanie i obserwacja głazów oraz gromadzenie materiałów do kroniki konkursowej odbywało się w okresie od kwietnia do połowy września 2009 roku.

Ostatnie dni września poświęcone były na przygotowanie kroniki, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, dokumentującej nasze działania konkursowe. Okazało się, że zebraliśmy tak dużo różnorodnych materiałów, iż przygotowanie kroniki konkursowej zabierało nam wiele godzin popołudniowych i wieczornych – kilka dni pracowaliśmy po zakończeniu lekcji aż do godziny 20-ej.

Efektem naszych badań na terenie miasta było sporządzenie inwentaryzacji 16 głazów narzutowych (w tym także tych, które są pomnikami). Na terenie gminy i w jej okolicy udało nam się zlokalizować i opisać 35 głazów.

W czasie trwania konkursu, 27 maja 2009 roku, odwiedziliśmy zakład kamieniarski w Pieckowie, którego właściciel opowiedział i zaprezentował nam różnorodne skały i głazy narzutowe zgromadzone na swoim terenie. Na początku czerwca udaliśmy się całą grupą w okolice Pilca, gdzie odbyły się zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej „Tajemnice lasu”.

Na tej wyprawie dokonaliśmy przy pomocy Pani Leśnik odkrycia największego głazu narzutowego spośród ujętych w naszym zestawieniu (ponad 8 m obwodu i około 2 m wysokości). Znajduje się on na terenie Leśnictwa Grzybowo w pobliżu drogi Pilec - Gizewo.

Głaz ten jest nie tylko atrakcyjny z powodu swych rozmiarów ale także dlatego, że w jego pobliżu rośnie ciekawa i rzadko spotykana roślina zwana łuskiewnikiem różowym. Z tych powodów chcemy złożyć do gminy wniosek o powołanie tego głazu jako pomnika przyrody nieożywionej.

Osiągnięcie tak dużego sukcesu było możliwe tylko dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu młodzieży a także wsparciu i pomocy wielu ludzi:

Serdecznie dziękujemy:

Pani Alicji Szarzyńskiej – kierownikowi OCEE
Panu Janowi Stępkowskiemu – właścicielowi zakładu „Mazurskie kamienie” w Pieckowie
Panu Adamowi Macełko i Pani Katarzynie Kacprzak – pracownikom Leśnictwa Grzybowo
Panu Edwardowi Szmulowi – dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Reszlu
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

Praca nad konkursem dostarczyła nam wiele wiedzy na temat minerałów, skał, głazów narzutowych, form krajobrazu polodowcowego. Mieliśmy również wiele radości i satysfakcji w czasie wspólnych spotkań i zajęć, co pozwoliło nam osiągnąć cele konkursu.

Zainspirowało nas to i umocniło w przekonaniu, że w Reszlu powinno powstać lapidarium geologiczne, czyli kolekcja głazów narzutowych naszego regionu jako obiekt turystyczno-dydaktyczny. Prace przygotowawcze już trwają od września 2009 roku w ramach projektu edukacyjnego „Archimedes gości w gminie Reszel”.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tematyką i efektami pracy konkursowej, głazami narzutowymi i współpracą przy tworzeniu lapidarium zapraszamy do naszej szkoły. Miło nam będzie, jeśli przekażecie Państwo informacje na temat innych głazów w najbliższej okolicy lub dostarczycie ciekawe głazy do naszej kolekcji. Zachęcamy i zapraszamy do współpracy. O przedsięwzięciu „Reszelskie Lapidarium Geologiczne” będziemy informować na bieżąco.

opublikowano: 2009-10-30, © Barbara Maciukiewicz,

dodaj komentarz

Komentarze

Gratuluję zwycięstwa! Cieszę się, że reszelskie gimnazjum wciąż angażuje młodzież do różnego rodzaju konkursów. Jak widać dzisiejsza młodzież to nie tylko osoby siedzące bezczynnie przed komputerem ale ambitne dzieciaki pragnące się rozwijać. Ich udział w wielu konkursach oraz wspaniałe wyniki to potwierdzają. Pamiętać jednak należy, że to zasługa również wspaniałych nauczycieli, którym zależy na poszerzaniu horyzontów uczniowskich. Tak trzymać!!!

2009-11-17 11:17:15, Julia Matyjasek

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
glaz nr 8 mierzenie
fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
glaz nr 8 mierzenie
fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
mur oporowy w parku miejskim
fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
mur oporowy w parku miejskim
podsumowanie konkursu
fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
podsumowanie konkursu
pomnik A. Mickiewicza
fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
pomnik A. Mickiewicza
pomniknr2 WojskaPolskiego
fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1
pomniknr2 WojskaPolskiego