Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Energia < Gaz ziemny... w dzia?aniach ekozespo??w. ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Energia

Gaz ziemny... w dzia?aniach ekozespo??w.

Gaz ziemny... w działaniach ekozespołów.

Szkolne koło ekologiczne "Ekozespoły" podjęło się w tym roku szkolnym działań związanych z trudnym i niepopularnym źródłem energii, a mianowicie gazem ziemnym. Od 25 października 2006 r. do 03 listopada 2006 r. był realizowany projekt według scenariusza opiekuna koła, p. Elżbiety Majcher. Zobacz scenariusz zajęć o gazie ziemnym.

Oprócz ekozespołów w projekcie wzięli udział inni uczniowie naszej szkoły. W sumie byliśmy osiemnastoosobową grupą, która podejmowała różnorodne działania, mające na celu poznanie gazu ziemnego jako źródła wygodnego, bezpiecznego, ekologicznego i ekonomicznego.

Podzieliliśmy się na cztery grupy. Każda grupa wybrała sobie temat do realizacji:

 1. Co o gazie ziemnym wiemy a co wiedzieć powinniśmy?
 2. Bezpieczne i racjonalne wykorzystanie gazu ziemnego w domu i szkole.
 3. Gaz ziemny w naszym mieście.
 4. "Gazowa" edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pracowaliśmy metodą projektu z elementami metody webquest.

Podejmowaliśmy następujące działania (każda grupa w ramach realizacji swojego tematu):

 1. Przeprowadzenie ankiet wśród losowo wybranych osób, by zorientować się co mieszkańcy wiedzą o gazie ziemnym. W ankietowaniu wzięli udział również uczniowie reszelskich szkół. Zobacz ankietę.
 2. Przeprowadzenie wywiadów:
  • z Panem Leopoldem Juraszczykiem, kierownikiem Rozdzielni gazu w Reszlu - zobacz wywiad
  • z Eugeniuszem Ciepłuchą, Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu - zobacz wywiad. Grupa przeprowadziła wywiad z Panem Eugeniuszem Ciepłuchą , bo chciała się dowiedzieć, czy strażacy interweniują i w jaki sposób w sytuacjach zagrożenia gazowego.
  • z anonimowym pracownikiem Rozdzielni gazu w Reszlu - zobacz wywiad
 3. Przygotowanie gazetki szkolnej "Bezpieczne i oszczędne korzystanie z gazu".
 4. Dziewczęta podczas rozmowy ze szkolnymi konserwatorami dowiedziały się ,jak dba się o instalację gazową w szkole, jak często dokonuje się konserwacji i kto za to odpowiada.
 5. Opracowanie komiksu "Bezpieczne wykorzystanie gazu ziemnego w domu i szkole"
 6. Opracowanie materiałów informacyjnych "Gaz ziemny - bezpieczne źródło energii" i rozpropagowanie ich wśród mieszkańców Reszla.
 7. Ogłoszenie i przeprowadzenie szkolnego konkursu na hasło promujące gaz ziemny.
 8. Wykonanie plakatów: bezpieczne wykorzystanie gazu w domu i szkole.
 9. Wykonanie plansz informacyjnych co zrobić, gdy poczujesz ulatniający się gaz
 10. Dziewczęta przeprowadziły ankietę złożoną z pytań:
  • Do czego wykorzystuje Pan/Pani gaz ziemny w swoim domu?
  • Co Pan/Pani sądzi o aktualnej cenie gazu?

  Z 90 badanych mieszkańców Reszla 76 osób wykorzystuje gaz w kuchenkach gazowych, 26 osób do ogrzewania, 60 osób do ogrzewania wody. 14 osób zaś odpowiedziało, że w ogóle nie używa gazu. Wyniki ankiety przedstawiły w opracowanej przez siebie ulotce, która trafiła do mieszkańców Reszla.
 11. Edukacja gazowa w rodzinach. Grupa uczniów zajęła się tłumaczeniem w gospodarstwach domowych, jak racjonalnie korzystać z gazu.
 12. Opracowanie ulotek nt. gazu ziemnego.
  Ponad 100 ulotek zostało rozdanych Rodzicom w szkole !
 13. Korzystając głównie z zasobów Internetu dziewczęta przygotowały i rozwiesiły w sklepach, na słupach ogłoszeń w mieście materiały informacyjne, aby przekonać mieszkańców do korzystania z tego paliwa.
 14. Przeprowadzenie zajęć o gazie ziemnym dla uczniów gimnazjum.
 15. Przeprowadzenie zajęć dla trzech grup dzieci z "zerówki" OP SP nr 3 w Reszlu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, rysowały urządzenia w ich domach, które wykorzystują gaz.
 16. Wybrane klasy gimnazjum obejrzały film dydaktyczny "Bezpieczny i wygodny gaz".
 17. Opracowanie odręcznych map przedstawiających dystrybucję gazu w Reszlu.

6 grudnia 2006 r. nastąpiło podsumowanie projektu "Dlaczego gaz ziemny?"

Zobacz film

W lekcji podsumowującej wzięło udział, oprócz realizatorów (18 uczniów + 1 opiekun), 46 uczniów i czworo nauczycieli.

Grupa I, która miała najbardziej "teoretyczny" temat przygotowała poster nt. "Co to jest gaz ziemny?"

Zapoznała wszystkich z materiałami o historii i funkcjonowaniu gazowni w Reszlu, które zgromadziła w wyniku wywiadu z Panem Juraszczykiem, kierownikiem rozdzielni w Reszlu.

Dziewczęta z grupy II, aby przedstawić swoje działania i udowodnić, że gaz jest bezpiecznym i wygodnym paliwem przygotowały:

Grupa III przygotowała plansze informacyjne, ulotki oraz prezentację zdjęć, aby przedstawić swoją pracę nad projektem.

Grupa IV opracowała zestaw foliogramów dotyczących działań, które przedstawiła zebranym przy pomocy rzutnika pisma. Pokazała także prezentację zdjęć z kolejnych etapów realizacji projektu. przy wykorzystaniu komputera.

Jako, że była to grupa "edukacyjna" na koniec rozdała obserwatorom krzyżówkę do uzupełnienia - zobacz krzyżówkę i sprawdź swoją wiedzę o gazie ziemnym.

Realizacja projektu "Dlaczego gaz ziemny?" była wyzwaniem dla nauczyciela i uczniów. Dała wszystkim możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zdobywania i gromadzenia informacji i współpracy w grupie. Była to także dobra lekcja kształtowania postaw i zachowań proekologicznych, ale przede wszystkim ogromne źródło inspiracji i wiedzy o gazie ziemnym. Staliśmy się ,w pewnym sensie, kreatorem pozytywnego myślenia o gazie jako paliwie bezpiecznym, ekologicznym, wygodnym i ekonomicznym. Mamy nadzieję, że poprzez nasze działania społeczność szkolna i lokalna będzie pewniej stąpać w gazową przyszłość. Bo tak jak powiedziała to jedna z uczennic, realizatorek projektu - "Gaz ziemny - z korzyścią dla przyrody, z korzyścią dla nas wszystkich".

Więcej szczegółów można zobaczyć w Prezentacja 1 - Energia.

opublikowano: 2006-12-15, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

fot. Elżbieta Majcher.
Realizatorzy projektu o gazie ziemnym.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
W październiku 2006 r. ogłosiłyśmy szkolny konkurs na hasło promujące gaz ziemny jako źródło energii.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Dziewczęta wykonały plakaty, które umieściły w szkole, bibliotece miejskiej i na słupach ogłoszeniowych
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Ulotki opracowane przez ekozespoły trafiły do ponad 100 mieszkańców Reszla
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Ulotki opracowane przez ekozespoły trafiły do ponad 100 mieszkańców Reszla
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Zajęcia edukacyjne z maluchami.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Zajęcia edukacyjne z maluchami.
fot. Elżbieta Majcher.
Dziewczeta przygotowały i przeprowadziły zajęcia dla uczniów gimnazjum (tutaj klasa I c) o gazie ziemnym.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Z materiałów zgromadzonych i samodzielnie opracowanych powstała gazetka informacyjno – edukacyjna w gablocie na szkolnym korytarzu.
fot. Elżbieta Majcher.
Dziewczęta z ekozespołu nr 2 prezentują realizację swoich zadań dotyczących bezpiecznego i racjonalnego korzystania z gazu ziemnego
fot. Elżbieta Majcher.
Grupa nr 3 przygotowała odręczne mapy, przedstawiające dystrybucję gazu w Reszlu
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Magda podczas ankietowania przechodniów, sprawdzała ile mieszkańcy wiedzą o gazie