Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Ekozespoły - sukcesy < EKOZESPO?Y z RESZELSKIEGO GIMNAZJUM PI?TY RAZ NA SZCZYCIE!!! ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Ekozespoły - sukcesy

EKOZESPO?Y z RESZELSKIEGO GIMNAZJUM PI?TY RAZ NA SZCZYCIE!!!

"Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc"

I dalej można byłoby rozwijać tę myśl - co czyni przyrodzie, środowisku...

Uczniowie z koła ekologicznego "Ekozespoły" Gimnazjum nr 1 w Reszlu od kilku lat systematycznie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w konkursie Programu ekozespołów. Podobnie było i w tym roku. Przez 10 miesięcy intensywnej pracy reporterskiej i działań na rzecz poszanowania zasobów realizowaliśmy cele tego programu. Aż podsumowania nadszedł czas.

15 czerwca 2007 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca wojewódzkie konkursy: "Program ekozespołów w mojej szkole" - VII edycja pod hasłem Woda oraz "Reporterzy ekozespołów" - I edycja. Honorowy patronat nad konkursami sprawowali: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Kuratora Oświaty, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezydent Miasta Olsztyna, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Organizatorem konferencji była Pani Alicja Szarzyńska, kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie. Nasze "Ekozespoły" wzięły udział w dwóch konkursach.

I odniosły kolejny sukces - w obu zdobyły NAGRODY GŁÓWNE. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że to już nasza piąta nagroda główna! Mówią, że "powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy". Ale nam się udaje pozostawać w grupie najlepszych.

Jakby tego było mało, gimnazjum otrzymało również dwie statuetki: srebrną za wieloletnią realizację Programu ekozespołów oraz drugą za rozwój programu na Warmii i Mazurach. Ponadto w konkursie "Reporterzy ekozespołów" otrzymaliśmy piękny plat. Cieszymy się niezmiernie z naszych sukcesów, ale Ekozespoły gimnazjum nie dla nagród jednak czy innych gratyfikacji "działają ekologicznie". Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy wspólnie dbali o nasze środowisko i przyrodę, żebyśmy umieli stawić czoło śmieciom, marnotrawieniu wody i energii. Nie działamy dla oklasków, ale dla siebie samych.

Niewątpliwie sukcesy dodają skrzydeł, ale również zobowiązują do podejmowania coraz to innych, ciekawszych działań.

Na czym polegały konkursy?

Konkurs "Program ekozespołów w mojej szkole" polegał na podejmowaniu różnych działań ekologicznych w domu, szkole i środowisku, które miały zachęcić młodych i starszych do zmiany swoich nawyków na bardziej ekologiczne.

Zaś konkurs "Reporterzy ekozespołów" polegał na wykonaniu strony internetowej, na której miały być prezentowane przez reporterów wszystkie podejmowane działania (jesteś właśnie na naszej stronie, która otrzymała nagrodę główną w wojewódzkim konkursie).

W tegorocznym konkursie "Program ekozespołów w mojej szkole i przedszkolu" wzięło udział 9.897 dzieci i młodzieży ze 172 placówek oraz 1212 nauczycieli. Są to olbrzymie liczby, świadczące tylko o tym jak popularnym programem ekologicznym, nastawionym na kształtowanie postaw i zachowań ludzi, stał się Program ekozespołów.

Organizatorzy konferencji zauważyli i docenili również współpracę władz lokalnych Reszla z placówkami oświatowymi naszej gminy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nie ukrywam, że bardzo miłym akcentem było przyznanie burmistrzowi Reszla Plata przez WFOŚiGW w Olsztynie za wspieranie Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur oraz statuetki za rozwój Programu ekozespołów w naszej gminie przez kierownika OCEE w Olsztynie. Te dowody uznania odebrał obecny na konferencji, Pan Janusz Kozoń, wiceburmistrz Reszla. Skierował on również wyrazy podziękowania w kierunku placówek naszej gminy, realizujących program ekozespołów. Warto przy tej okazji wspomnieć, że Burmistrz Reszla od kilku lat wspiera finansowo działania ekologiczne podejmowane przez nasze gimnazjum. Liczymy na dalszą współpracę.

Fundatorami nagród w konkursach byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku, Zakład Obrotu Gazem w Olsztynie i Bydgoszczy, Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział w Olsztynie i Elblągu, Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz REBA Organizacja Odzysku S.A.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i kapitule konkursowej wojewódzkich konkursów za dostrzeżenie naszych działań. Warto wspomnieć, że nasza strona internetowa została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu, organizowanego przez Fundację GAP Polska. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do końca roku szkolnego. O wynikach poinformujemy.

opublikowano: 2007-06-17, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

Plat”za wspieranie Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur” z WFOŚiGW w Olsztynie odebrał w imieniu Burmistrza Reszla Janusz Kozoń, wiceburmistrz.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Plat”za wspieranie Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur” z WFOŚiGW w Olsztynie odebrał w imieniu Burmistrza Reszla Janusz Kozoń, wiceburmistrz.
Statuetkę ”za rozwój Programu ekozespołów na Warmii i Mazurach”, przyznaną Burmistrzowi Reszla, wręczyła Pani Alicja Szarzyńska, kierownik OCEE w Olsztynie.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Statuetkę ”za rozwój Programu ekozespołów na Warmii i Mazurach”, przyznaną Burmistrzowi Reszla, wręczyła Pani Alicja Szarzyńska, kierownik OCEE w Olsztynie.
Gimnazjum nr 1 w Reszlu otrzymało srebrną statuetkę ”Przyjaciel Ziemi” za wieloletnią realizację Programu ekozespołów.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Gimnazjum nr 1 w Reszlu otrzymało srebrną statuetkę ”Przyjaciel Ziemi” za wieloletnią realizację Programu ekozespołów.
 Nagroda główna w I edycji wojewódzkiego konkursu ”Reporterzy ekozespołów”
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Nagroda główna w I edycji wojewódzkiego konkursu ”Reporterzy ekozespołów”
Plat dla Gimnazjum - Reporterzy ekozespołów
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Plat dla Gimnazjum - Reporterzy ekozespołów
Statuetka dla Gimnazjum ”za rozwój Programu ekozespołów… oraz Nagroda Główna w VII edycji wojewódzkiego konkursu ”Program ekozespołów w mojej szkole” pod hasłem Woda.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Statuetka dla Gimnazjum ”za rozwój Programu ekozespołów… oraz Nagroda Główna w VII edycji wojewódzkiego konkursu ”Program ekozespołów w mojej szkole” pod hasłem Woda.
Dumni i szczęśliwi, bo nagrodzeni!!! Dziewczęta z Ekozespołów za pracę na rzecz poszanowania przyrody i środowiska otrzymały wiele cennych nagród w wojewódzkich konkursach.
fot. Elżbieta Majcher.
Dumni i szczęśliwi, bo nagrodzeni!!! Dziewczęta z Ekozespołów za pracę na rzecz poszanowania przyrody i środowiska otrzymały wiele cennych nagród w wojewódzkich konkursach.