Ekozespoły” z Reszelskiego Gimnazjum z zapałem realizowało zadania konkursowe w ramach wojewódzkiego konkursu „Koła Przyjaciół Natury”.">

Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Ekozespoły - inne < EDUKACJA DLA NATURY 2000 ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Ekozespoły - inne

EDUKACJA DLA NATURY 2000

22 września 2007 r. odbyła się w Muzeum Przyrody w Olsztynie konferencja pt. „Edukacja dla natury 2000”. Zgromadziła ona nauczycieli - opiekunów szkolnych kół natury z całego województwa warmińsko - mazurskiego. Celem spotkania było przypomnienie o obszarach NATURA 2000 oraz konkursie, ogłoszonym dla szkół na początku roku 2007 a także wręczenie drobnych nagród dla szkół uczestniczących w realizacji zadań konkursowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Alicję Szarzyńską, kierownika Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie i Michała Miazgę, przedstawiciela REC Polska.

Spotkanie uświetnił wykład Pana Mariana Rymkiewicza pt. „Charakterystyka i sytuacja wybranych gatunków zwierząt na obszarach NATURA 2000 Puszcza Piska i Jezioro Łuknajno”.

Również miałam przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu i otrzymać nagrody dla koła za udział w realizacji zadań konkursowych, mimo że oficjalne podsumowanie nastąpi dopiero w grudniu 2007 r.

Ale warto przy tej okazji wspomnieć, że gdy większość uczniów i nauczycieli była już na zasłużonych wakacjach Koło ekologiczne „Ekozespoły z zapałem realizowało zadania konkursowe w ramach wojewódzkiego konkursu „Koła Przyjaciół Natury”. Dziewczęta podjęły się wszystkich proponowanych zadań:

  • Szkolne ostoje przyrody
  • Przyrodnicza mapa skarbów
  • Przyroda moich dziadków

I powstała szkolna ostoja przyrody, sporządzono mapę lokalnych skarbów a także przeprowadzono wywiady z najstarszymi mieszkańcami miasta. Teraz tylko należy przygotować odpowiednią dokumentację i wysłać pracę na konkurs. Termin złożenia sprawozdań z realizacji zadań upływa 4 listopada 2007 r. Jak wszystko będzie już gotowe nie omieszkamy poinformować o wynikach naszej pracy.

Czym jest NATURA 2000?

Jest to sieć obszarów, powstałych w celu ochrony najcenniejszych europejskich roślin, zwierząt i siedlisk. Obszary takie powstają w miejscach szczególnie ważnych dla zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Są to naturalne lasy, torfowiska, obszary rolnicze, porty, lotniska, poligony.

Sieć NATURA 2000 powstała na podstawie dwóch dyrektyw UE:

  • Dyrektywy ptasiej
  • Dyrektywy siedliskowej.

Sieć NATURA obejmuje od 10 do 30% powierzchni poszczególnych krajów ( w Polsce ok. 10%), chroniąc kilkaset gatunków roślin i zwierząt, zagrożonych w skali całej Europy.

W naszym województwie do obszarów dyrektywy siedliskowej należą:
Puszcza Piska, Puszcza Napiwodzko- Ramudzka, Dolina Drwęcy, Gierłoż, Jezioro Karaś, Mamerki, Rzeka Pasłęka, Zalew Wiślany.

opublikowano: 2007-09-25, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

A to nasza szkolna ostoja przyrody - daglezja, jedna z czterech na terenie naszej szkoły.
fot. Elżbieta Majcher.
A to nasza szkolna ostoja przyrody - daglezja, jedna z czterech na terenie naszej szkoły.
Daglezja na tle naszej szkoły.
fot. Elżbieta Majcher.
Daglezja na tle naszej szkoły.
Pani Alicja Szarzyńska, organizator konferencji i Pan Marian Rymkiewicz, autor wykładu witają uczestników spotkania.
fot. Elżbieta Majcher.
Pani Alicja Szarzyńska, organizator konferencji i Pan Marian Rymkiewicz, autor wykładu witają uczestników spotkania.
Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania wystawy w Muzeum Przyrody w Olsztynie.
fot. Elżbieta Majcher.
Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania wystawy w Muzeum Przyrody w Olsztynie.
Eksponaty w Muzeum Przyrody w Olsztynie
fot. Elżbieta Majcher.
Eksponaty w Muzeum Przyrody w Olsztynie
Alicja Szarzyńska i Michał Miazga Wręczyli nagrody uczestnikom konkursu Koła Natury.
fot. Elżbieta Majcher.
Alicja Szarzyńska i Michał Miazga Wręczyli nagrody uczestnikom konkursu Koła Natury.
Ekozespół poszukuje ciekawych obiektów przyrodniczych i rozpoznaje gatunki.
fot. Elżbieta Majcher.
Ekozespół poszukuje ciekawych obiektów przyrodniczych i rozpoznaje gatunki.
zaciekawony daniel zdaje się pytać: &#8221;Dziewczyny, co robicie z tym aparatem? Czy jestem fotogeniczny?&#8221;
fot. Elżbieta Majcher.
zaciekawony daniel zdaje się pytać: &#8221;Dziewczyny, co robicie z tym aparatem? Czy jestem fotogeniczny?&#8221;
Naszemu kołu udało się zaobserwować pisklęta pliszki, którym mama uwiła gniazdko w jałowcu.
fot. Elżbieta Majcher.
Naszemu kołu udało się zaobserwować pisklęta pliszki, którym mama uwiła gniazdko w jałowcu.