Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Ekozespoły < DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Ekozespoły

DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum

„Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go, jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, to znaczy za rzeczywistość stworzoną”.
Jan Paweł II

Rok 2010 jest rokiem jubileuszowym, ponieważ Dzień Ziemi po raz 40 obchodzony jest na świecie, po raz 20 w Polsce i po raz 15 w naszej szkole.

Hasłem przewodnim ogólnopolskich tegorocznych obchodów tego dnia było RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS”.

23 kwietnia 2010 r. uczniowie z koła ekologii i przedsiębiorczości przygotowali apel dla społeczności szkolnej na którym przypomnieli historię Dnia Ziemi, jego ideę. Można było dowiedzieć się o działaniach ekologicznych prowadzonych przez uczniów na rzecz bioróżnorodności – wycieczki edukacyjno- ekologiczne, zajęcia w terenie a przede wszystkim o poczynaniach nad utworzeniach Reszelskiego Lapidarium Geologicznego.

Szczególną uwagę społeczności szkolnej chcieliśmy zwrócić na problem przeobrażenia istniejącego już Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Park Narodowy. Zostały zatem przedstawione argumenty, przemawiające za celowością takich działań. Mamy nadzieję, że trafiły one do naszych kolegów i koleżanek, tym bardziej, że my sami ostatnio byliśmy w tym parku i „na świeżo” mogliśmy opowiadać o jego walorach. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali także prezentacje multimedialne związane z poruszaną tematyką. Zobacz prezentację:

Ważnym elementem apelu była informacja o zaplanowanym głosowaniu w sprawie utworzenia parku narodowego z krajobrazowego. Każdy uczeń, pracownik, nauczyciel miał prawo wyrazić swoją opinię, odpowiadając na 3 pytania, odpowiadając TAK lub NIE:

  1. Czy głosowałeś na Mazury w konkursie na Nowe 7 Cudów natury na świecie: Mazury Cud Natury, organizowanym przez szwajcarską Fundację”NEW7WONDERS”?
  2. Czy uważasz, że unikatowe walory krajobrazu i przyrody Mazur powinny być chronione w szczególny sposób?
  3. Czy jesteś za utworzeniem jak najszybciej Mazurskiego Parku Narodowego (obecnie jest Mazurski Park Krajobrazowy?

Aby ułatwić społeczności szkolnej właściwy wybór wcześniej przygotowano wystawę w bibliotece szkolnej oraz przygotowano gazetki na korytarzach szkolnych o walorach Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Podczas apelu wręczono nagrody w szkolnym konkursie na logo reszelskiego lapidarium:

  • I miejsce – Wiktoria Baten
  • II miejsce – Magda Pręcikowska

Przyznano również 5 wyróżnień.

Poza tym obchody Dnia Ziemi nałożyły się na czas Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur (19-30 kwietnia), zatem nie zabrakło również informacji o planowanej na 26 kwietnia akcji w naszej szkole.

W imieniu organizatorów

opublikowano: 2010-04-26, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
fot. Elżbieta Majcher.
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
fot. Elżbieta Majcher.
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
fot. Elżbieta Majcher.
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
fot. Elżbieta Majcher.
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
fot. Elżbieta Majcher.
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum
fot. Elżbieta Majcher.
DZIEŃ ZIEMI w reszelskim gimnazjum