Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Woda < Co „?yje” w reszelskich ?ciekach? ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Woda

Co „?yje” w reszelskich ?ciekach?

Grupa uczniów z koła ekologicznego 8 maja 2008 r. wybrała się do miejskiej oczyszczalni ścieków w Reszlu, by poobserwować organizmy żywe bytujące w osadzie czynnym. Dzięki uprzejmości kierownika oczyszczalni, p. Zbigniewa Bukowskiego mogliśmy poznać najczęściej występujące tam organizmy.

Jak przygotowano próbę do badania i preparat mikroskopowy?
Materiał do badania został pobrany ze zbiornika CBR i gdy nastąpił opad osadu w cylindrze pobrano strzykawką niewielką ilość. Kroplę osadu umieszczono na szkiełku przedmiotowym po czym nakryto szkiełkiem nakrywkowym.

I wtedy przystąpiliśmy do poszukiwań „życia” w ściekach.

Co znaleźliśmy?

Na początku nie było łatwo cokolwiek dostrzec, ale im dłużej obserwowaliśmy, tym więcej było widać.

Dostrzegłyśmy typowe organizmy pierwotniaków, takich jak orzęski pełzające Aspidisca oraz orzęski osiadłe Vorticella.

Ku zdumieniu pana kierownika znaleźliśmy też jakiś nowy organizm, do tej pory nie obserwowany w naszych ściekach. Po analizie odpowiedniej literatury fachowej możemy przypuszczać, że jest to Stentor sp. Organizm o butelkowatym ciele, forma czasowo osiadła. Osobnik ten może się kurczyć, przybierając kulisty kształt. Czy rzeczywiście jest to ten organizm? Na pewno p. Zbigniew Bukowski to sprawdzi w kolejnych obserwacjach.

Czym są orzęski?

Organizmami jednokomórkowymi, których ciało lub niektóre jego części pokryte są szeregami ruchliwych rzęsek, służących jako narząd ruchu lub napędzający pokarm. I rzeczywiście w naszych obserwacjach znalazłyśmy tego potwierdzenie. Niektóre szybko się poruszały, przechylając się raz ku prawej stronie raz ku lewej, obracały się, „jadły” ścieki. Niektóre bardzo szybko znikały z naszego pola widzenia. To było niesamowite zjawisko.

Wiele gatunków orzęsków uznaje się za organizmy wskaźnikowe stopnia zanieczyszczenia wód, tzw. bioindykatory pracy osadu. Ale są też takie, które wykazują ogromną tolerancję na warunki środowiskowe. Nazywa się je organizmami eurytypowymi.

Nasze obserwacje potwierdzają, że osad czynny to nie tylko bakterie, ale całe mnóstwo pierwotniaków i innych „żyjątek”.

opublikowano: 2008-05-10, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

 Członkowie Ekozespołów w oczyszczalni ścieków w Reszlu.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Członkowie Ekozespołów w oczyszczalni ścieków w Reszlu.
 Oznaczanie ilości zawiesin łatwo opadających i efektywności ich sedymentacji w leju Imhoffa.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Oznaczanie ilości zawiesin łatwo opadających i efektywności ich sedymentacji w leju Imhoffa.
 Nasze obserwacje mikroskopowe osadu czynnego i ścieków.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Nasze obserwacje mikroskopowe osadu czynnego i ścieków.
 Nasze obserwacje mikroskopowe osadu czynnego i ścieków.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Nasze obserwacje mikroskopowe osadu czynnego i ścieków.
 Poszukiwania organizmów  były bardzo absorbujące.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Poszukiwania organizmów były bardzo absorbujące.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Organizm żyjący w osadzie czynnym. Aspidisca sp.
 Organizm żyjący w osadzie czynnym. Vorticella sp.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Organizm żyjący w osadzie czynnym. Vorticella sp.
fot. Koło Ekologiczne Ekozespoły
Organizm żyjący w osadzie czynnym. Stenor sp.