Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Archimedes Gości W Gminie Reszel < Archimedes wciąż gości w gminie Reszel! ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Archimedes Gości W Gminie Reszel

Archimedes wciąż gości w gminie Reszel!

Mimo tego, że projekt unijny „Archimedes gości w gminie Reszel” realizowany w latach 2009-2010 został już zakończony, to ciągle jeszcze gościmy Archimedesa w Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu.

Od roku 2010 aż do roku 2013 w szkole realizowany jest projekt edukacyjny pod nazwą „Mały Archimedes”. Pomysłodawcą i administratorem tego projektu jest Augustowskie Centrum Edukacyjne. Oprócz naszej szkoły w projekcie bierze udział jeszcze 29 szkół z 4 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii, geografii oraz przedsiębiorczości ( jako elementu WOS-u ) na poziomie szkół gimnazjalnych poprzez realizację programu „Mały Archimedes” złożonego z 30 szkolnych „Programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości”. Nasze gimnazjum pisząc własny program brało pod uwagę rozwijanie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem specyfiki szkoły, pracy z uczniem uzdolnionym lub osiągającym słabe wyniki w nauce.

W Gimnazjum nr 1 w Reszlu realizowane są dwa cykle programowe:

Cykl I – przedmioty: matematyka, fizyka, biologia i geografia. W zajęciach dodatkowych lub kołach naukowych z tych przedmiotów uczestniczą obecni uczniowie klas III, którzy zakończą cały cykl w VI 2012 roku

Cykl II - przedmioty: matematyka, fizyka, chemia i geografia. W zajęciach dodatkowych lub kołach naukowych z tych przedmiotów uczestniczą obecni uczniowie klas II, którzy zakończą cały cykl w VI 2013 roku.

W każdej grupie przedmiotowej musi być minimalnie 6 uczniów.

W ramach całego projektu szkoła może prenumerować czasopisma specjalistyczne na kwotę 100,00 zł miesięcznie; może dokonywać zakupu materiałów biurowych na kwotę 300,00 zł miesięcznie.

Jako pomoce do zajęć szkoła zakupiła podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań i inne publikacje za kwotę 10800,00 zł Oprócz tego dwukrotnie (2 x po 34000,00 zł) mogliśmy kupić pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji zajęć z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia i biologia.

Ponadto pracownia fizyki otrzymała bezpośrednio od administratora projektu sprzęt w postaci laptopa, rzutnika, generatora dźwięku i innych pomocy do rozwijania zainteresowań fizyką wśród uczniów naszej szkoły.

Uczniowie, oprócz udziału w zajęciach realizowanych w szkole, biorą udział w obozach naukowych, wyjazdach zagranicznych, Festiwalu Innowatorów, wycieczkach do Ośrodka Badań Jądrowych w Świerku koło Otwocka.

Administrator projektu, dyrekcja naszej szkoły oraz nauczyciele realizujący zajęcia głęboko wierzą w to, że ten projekt czyni ofertę edukacyjną naszej szkoły znacznie bogatszą a wszyscy uczestnicy rozwiną swoje kompetencje i zainteresowania przedmiotami ścisłymi co zaprocentuje w ich dalszej karierze szkolnej.

opublikowano: 2011-10-06, © Barbara Maciukiewicz,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Barbara Maciukiewicz
fot. Barbara Maciukiewicz