Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Ekozespoły < „Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur”, czyli krótka relacja z podsumowania konkursu w reszelskim gimnazju ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Ekozespoły

„Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur”, czyli krótka relacja z podsumowania konkursu w reszelskim gimnazju

„…Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku…”

Jan Paweł II

Cudze chwalicie – swego nie znacie”. Ta popularna maksyma coraz częściej znajduje potwierdzenie w obecnej rzeczywistości. Zachwycamy się cudami natury poza granicami swojego regionu czy kraju a tymczasem, to co najpiękniejsze, rodzime, prawdziwe, tworzące naszą historię pozostaje niezauważone.

Dlatego też zrodził się pomysł na wojewódzki konkurs fotograficzny „Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur”. Celem autorek tego konkursu (p. Elżbiety Majcher i p. Alicji Szarzyńskiej) miało być zachęcenie dzieci i młodzieży naszego województwa do poszukiwania pięknych obrazów przyrody i kultury naszego regionu oraz utrwalenie ich w kadrze aparatu fotograficznego.

22 października 2009 r. w Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur”. W konferencji podsumowującej uczestniczyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wraz z opiekunami oraz inni zaproszeni goście:

 • Pani Krystyna Ziemak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie i wojewódzki koordynator ds. ekologii,
 • Pani Alicja Szarzyńska , kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie
 • Pani Justyna Raczyńska, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 • Pan Tadeusz Żegis, przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu,
 • Pan Zbigniew Tabaka, przewodniczący Rady Rodziców w Reszlu
 • Pan Stanisław Gojło, przewodniczący komisji oświaty, sportu
 • Pan Artur Galicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu,
 • Pani Teresa Wicińska, redaktor Gazety Reszelskiej

Organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 1 w Reszlu we współpracy z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej, które od wielu lat wspiera działania naszej szkoły, propagujące poszanowanie przyrody i środowiska naturalnego. Patronat Honorowy nad konkursem objął Pan Zdzisław Szypulski, Burmistrz Reszla.

W konkursie wzięło udział 9 palcówek z województwa warmińsko- mazurskiego: 1 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych. Na konkurs zgłoszono 43 fotografie.

Kapituła konkursowa po wnikliwej analizie wszystkich zgłoszonych fotografii wybrała zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy i nagrody.

W kategorii Szkoła Podstawowa przyznano:

 • I miejsce – Agnieszka Polonis, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu
  za zdjęcie „Wieczór”
 • II miejsce - Weronika Redzik, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu
  za zdjęcie „Nad Dadajem”.
 • III miejsce – Weronika Sochalewska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu
  za zdjęcie „Nad jeziorem”

Opiekunem uczennic była p. Danuta Leszek – Grabowska.

W kategorii Gimnazjum i Szkoła ponadgimnazjalna nagrody otrzymali:

 • I miejsce – Agnieszka Wachocka, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Biskupcu za zdjęcie „Jedzie pociąg z daleka”; opiekun: p. Justyna Kalkowska
 • II miejsce – Katarzyna Ciechowska, XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie w Olsztynie za zdjęcie z cyklu „Pajęcza sieć”; opiekun: p.Ewa Wieliczko
 • III miejsce – Kacper Solis, Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie za zdjęcie „ Pamiętajmy”; opiekun: p.Bogusława Chodorska

Wyróżnienia:

 • Aleksandra Niemczak, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie za zdjęcie Park Miejski Zielona Dolina II; opiekun: p. Jarosław Olejnik
 • Mariusz Morawski, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie za zdjęcie „Zachód Słońca nad Jeziorem Krzywym”; opiekun: p. Agnieszka Grzegorzewska
 • Adrian Gdula, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie za zdjęcie „Chwila zadumy”; opiekun: p. Agnieszka Grzegorzewska
 • Paweł Cabaj, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie za zdjęcie „Przydrożna kapliczka”; opiekun: p. Agnieszka Grzegorzewska
 • Natalia Zubowicz, Technikum nr 1 w Giżycku za zdjęcie „Dzikie kaczki”; opiekun: Marzena Rusewicz- Żakiewicz
 • Izabela Romanowska, Liceum Ogólnokształcące im. K. Baczyńskiego w Lidzbarku Welskim za zdjęcie „Rzeka Wel”; opiekun: p. Iwona Gołębiowska

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Reszlu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie. Wręczenia nagród dokonały Panie: Alicja Szarzyńska oraz Justyna Raczyńska.

Nie zabrakło również słów uznania dla opiekunów młodzieży. Pan Edward Szmul, dyrektor gimnazjum wręczył nauczycielom – opiekunom pisemne podziękowania „za opiekę nad uczniami biorącymi udział w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur” oraz za propagowanie idei poszanowania piękna przyrody.”

Nie obyło się także bez podziękowań Sponsorom konkursu:

 • Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 • Olsztyńskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie,
 • Burmistrzowi Reszla

Dzięki pozyskaniu funduszy z powyższych instytucji zwycięzcy mogli wyjechać z podsumowania naszego konkursu z aparatami fotograficznymi, plecakami i śpiworami firmy Campus oraz lornetkami. Wyróżnieni otrzymali pendrive.

Młodzież, przygotowywana pod kierunkiem Pani Agnieszki Żyły, zaprezentowała wiersze sławnych polskich poetów, którzy opisywali i chwalili przyrodę. Piosenki, w których znaleźć można było motyw piękna przyrody, wykonali uczniowie gimnazjum pod kierunkiem Pani Anny Szewczyk. Konferencji podsumowującej towarzyszyła wystawa prac konkursowych.

Zachowanie i ochrona wielkiego bogactwa regionu, którego przykłady pokazali nam autorzy fotografii konkursowych, nie jest sprawą łatwą, ale na pewno bardzo ważną. Jak wszędzie i tutaj potrzeba kompromisów, które pozwolą ocalić walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu, a przy tym nie wstrzymają jego rozwoju. Nad zachowaniem różnorodności biologicznej Warmii i mazur czuwają właściwe instytucje i zapaleńcy ekolodzy, którzy dbają o zachowanie piękna każdego kawałka naszego regionu. Podejmowane działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego pozwalają mieć nadzieję, że dobrze zachowaną przyrodę Warmii i Mazur będą mogły podziwiać kolejne pokolenia.

I tutaj nasuwają się, tak bardzo aktualne, słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Zamościu w 1999 r.:

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych!”

Prezentacja zdjęć konkursowych

opublikowano: 2009-10-22, © Elżbieta Majcher.,

dodaj komentarz

Edward Szmul, dyrektor gimnazjum powitał uczestników konkursu i ich opiekunów oraz zaproszonych gości.
fot. Elżbieta Majcher.
Edward Szmul, dyrektor gimnazjum powitał uczestników konkursu i ich opiekunów oraz zaproszonych gości.
Nagrodzeni w konkursie otrzymali: aparaty cyfrowe, plecaki i śpiwory firmy Campus, lornetki i pendrive.
fot. Elżbieta Majcher.
Nagrodzeni w konkursie otrzymali: aparaty cyfrowe, plecaki i śpiwory firmy Campus, lornetki i pendrive.
Podczas spotkania podsumowującego konkurs można było obejrzeć wystawę prac konkursowych.
fot. Elżbieta Majcher.
Podczas spotkania podsumowującego konkurs można było obejrzeć wystawę prac konkursowych.
Swoją obecnością zaszczyciło nasza szkołę wielu znakomitych Gości.
fot. Elżbieta Majcher.
Swoją obecnością zaszczyciło nasza szkołę wielu znakomitych Gości.
Przedstawiciel reszelskich władz, Pan Tadeusz Żegis.
fot. Elżbieta Majcher.
Przedstawiciel reszelskich władz, Pan Tadeusz Żegis.
Występ uczniów gimnazjum uświetnił podsumowanie konkursu.
fot. Elżbieta Majcher.
Występ uczniów gimnazjum uświetnił podsumowanie konkursu.
Występ uczniów gimnazjum uświetnił podsumowanie konkursu.
fot. Elżbieta Majcher.
Występ uczniów gimnazjum uświetnił podsumowanie konkursu.
Pani Krystyna Ziemak, Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
fot. Elżbieta Majcher.
Pani Krystyna Ziemak, Kuratorium Oświaty w Olsztynie.