Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje i wydarzenia < „ DOPOSAŻENIE PLACÓWEK SZKOLNYCH W GMINIE RESZEL” ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Informacje i wydarzenia

„ DOPOSAŻENIE PLACÓWEK SZKOLNYCH W GMINIE RESZEL”

Projekt pod nazwą „ Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” został zrealizowany, a wszystko dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt Projektu to 309860,48, natomiast wysokość kwoty dofinansowania to 263381,40. Pozostałe środki, czyli 46479,08 są wkładem gminy.

Przedmiotem Projektu realizowanego od XI 2009 – do V 2010 w dwóch placówkach oświatowych w Gminie Reszel – Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 był zakup wyposażenia edukacyjnego wraz z instalacją niezbędną do funkcjonowania zakupionego sprzętu.

W pierwszym z wymienionych wyżej obiektów 15 klasopracowni zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy, pracownia przyrody w stół laboratoryjny, sala sportowa w sprzęt do gimnastyki i ćwiczeń ogólnoruchowych.

Do placówki gimnazjalnej zakupiono sprzęt komputerowy do 6 klasopracowni, ponadto specjalistyczne zestawy dydaktyczne do pracowni chemii, fizyki, elektrotechniki ( pracownia sztuki) oraz wyposażenie multimedialnej pracowni języków obcych na 22 stanowiska, mini siłownia, zestaw fitness i zestaw do uprawiania tenisa stołowego.

Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do nauki w różnych dyscyplinach, podniesie jakość kształcenia, a w dalszej perspektywie pozwoli na osiąganie znacznie lepszych wyników w testach zewnętrznych. Takie przedsięwzięcie będzie miało wpływ na wzrost aktywności społecznej, który będzie następował dzięki realizacji postawionych celów operacyjnych.

Różnorodność edukacji już na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, zapewni dostęp do możliwie szerokiej i różnorodnej oferty edukacyjnej w dalszym etapie kształcenia. System edukacji, dzięki odpowiedniemu wyposażeniu placówek będzie dostosowany do rynku pracy. Lepiej wykształceni absolwenci szybciej w przyszłości znajdą pracą i chętniej będą podejmować ryzyko prowadzenia własnych działalności.

Dobrze wyposażone placówki oświatowe to także lepszy poziom życia i atrakcyjność zamieszkiwania w mieście i gminie Reszel.

Z kolei lepsza baza sportowo – rekreacyjna spowoduje wzrost aktywności społecznej m.in. poprzez uprawianie różnego rodzaju form sportu i rekreacji. Dzięki doposażeniu sal gimnastycznych w szkołach Reszla, pojawi się wzbogacona oferta programowa dla uczniów w zakresie wychowania fizycznego, możliwość korzystania z sal po godzinach lekcyjnych.

Wierzymy, że w niedługim czasie Projekt przyniesie naszej gminie wymierne korzyści.

opublikowano: 2010-06-02, © Agnieszka Żyła,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu: